Toimitukselta

Viikon vieras: Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden odotukset selvitettävä

Lappeenrannassa ja koko maakunnassa ollaan aiheellisesti huolestuneita väkilukumme, syntyvyyden ja veronmaksajien määrän alenemisesta. Lokakuun valtuustossa totesin, että tuloveroprosenttia ei Lappeenrannassa voida enää korottaa. Siksi on etsittävä muita keinoja lisätä verotuloja, jotta pystytään tuottamaan asukkaille riittävät palvelut niin kaupungin kuin Eksoten puolella.

Syitä verotulojen liian pieneen kertymiseen ja väestön vähenemiseen löytyy mm. siitä, että kaikille nuorille aikuisille ei riitä työpaikkoja tai koulutus ja osaaminen eivät vastaa elinkeinoelämän tarpeita.

Pieneen syntyvyyteen löytynee paljon syitä. Yksi syy lienee se, että nuoret aikuiset eivät tiedä, minkälainen tulevaisuus heitä ja heidän lapsiaan odottaa, jos ilmastonmuutoksen puolesta ei taistella maailmanlaajuisesti.

Kaupungin ja alueemme muiden toimijoiden on tarpeen tietää, minkälaisia odotuksia ja kehittämisehdotuksia nuorilla perheillä on kaupungin ja elinkeinoelämän toimintaa kohtaan, jotta he voisivat jäädä tänne asumaan, yksin tai perheellisinä.

Teimme sos.dem. valtuustoryhmänä valtuustoaloitteen siitä, että kaupunki tekisi tämän selvittämiseksi nettikyselyn nuorille aikuisille ja lapsiperheille ja kyselyn myös poismuuttaneille nuorille aikuisille siitä, miksi he ovat muuttaneet pois ja millä edellytyksin he voisivat palata tänne asumaan. Nuoret ovat parhaat asiantuntijat tässä omassa asiassaan.

Näiden kyselyjen jälkeen tarvitaan valtuuston, virkamiesjohdon, yrityselämän ja yliopiston yhteinen seminaari, jonka tavoitteena on löytää konkreettiset toimenpiteet, joilla nuoret aikuiset ja lapsiperheet haluavat ja voivat edelleen asua täällä.

Kliseistä, mutta totta: nuorissa on tulevaisuus!

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet