Kansan kanta

Mielipide: Seniori- ja ikäihmisille uudenlaisia asumisvaihtoehtoja

Eksoten hallitus lähetti helmikuussa 2017 omistajakunnilleen seniori- ja yhteisöasumista koskevan loppuraportin toimenpiteitä varten.

Tavoitteena oli aikaansaada seniori- ja ikäihmisten asumiseen uudenlaisia asumisen ratkaisuja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja monisukupolvista kanssakäymistä nykyisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, eli hoivakotiasumisen, rinnalle.

Seniori- ja ikäihmisten yhteisöasumisen mahdollistaminen tarkoittaa muun muassa asuinalue(palvelukortteli)-mallin toteuttamista, ylisukupolvisen palvelukorttelin toteuttamista, joka olisi iäkkään väestön lisäksi vetovoimainen myös nuorempien ihmisten näkökulmasta ja kolmanneksi alueen peruskorjausrakentamisen käyttöä osana esteetöntä asumista sekä hissien määrän lisäämistä.

Alueen sijoittuminen lähelle arjen peruspalveluja, kuten esimerkiksi kauppaa, apteekkia tai ravintolaa edistäisivät asukkaiden osallisuutta yhteisöön ja pitäisivät ikäihmiset liikkeessä ja vireinä.

Edellä olevan toteutuminen edellyttää asian huomioimista kaavoituksessa ja uudisrakentamista joko kaupungin oman rakennuttajayhtiön tai muiden tämän tyyppiseen rakentamiseen perehtyneiden yhteisöjen kanssa.

Uudentyyppinen senioriasuminen tarjoaa ikääntyville ihmisille turvallisen ja viihtyisän asumisen tarvittavine palveluineen sekä taloyhteisön asukkaiden seuraa, huolenpitoa ja yhteistä tekemistä, harrastamista, liikuntaa ja mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuuden yhteiseen ruokailuun.

Näiden avulla ennaltaehkäistään ikäihmisten yksinäisyyttä, turvattomuutta, syrjäytymistä, liikkumattomuutta, liian vähäistä ruokailua, huonokuntoisuutta ja muuta vastaavaa, mikä olisi vielä vältettävissä uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisratkaisujen avulla.

Etelämpänä Euroopassa tällainen rakentaminen ja asuminen alkaa olla valtavirtaa ikäihmisten asumisratkaisuissa. Ikäihmiset ovat tyytyväisiä, ja yhteiskunnan kulut pysyvät alhaisempina kuin mitä ne ovat Suomessa.

Demareiden valtuustoryhmä teki elokuun valtuustossa aloitteen siitä, että kaupunki edistäisi yhteistyössä Eksoten kanssa edellä kuvatun asuntotarjonnan lisäämistä Lappeenrannassa muun muassa kaavoituksella ja rakennuttamisella.

Marja-Liisa Vesterinen (sd.)

Eksoten hallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu

Kansan kanta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet