Toimitukselta

Viikon vieras -kolumni: Elinvoimaa Napinkulmaan

Imatran kaupunki

Imatran kaupungin keskeisimmällä paikalla seisoo lähes tyhjillään oleva jo osittain käyttökelvoton Napinkulman liikehuoneisto. Rakennus on lohduttomassa ristiriidassa muun arvoympäristön kanssa. Kaupungin keskeisin miljöö on periaatteellisella tasolla kaikkien imatralaisten omaisuutta.

Kiinteistön tontin omistaja on hakenut asemakaavan muutosta.

Muutosluonnos on ollut kaupunkilaisten tutustuttavana ja siitä on jätetty useita huomautuksia.

Keskeisesti kaupunkikuvaan vaikuttavat suunnitelmat kiinnostavat kaupunkilaisia.

Muutoksen vaikutuksia konkretisoidakseen suunnitelman tueksi on hahmoteltu luonnoksia. Luonnokset eivät ole varsinaisia tulevan rakennuksen suunnitelmia.

Samaan aikaan kiinteistön omistaja hakee toimijoita, jotka voisivat mahdollistaa uuden rakennuksen tekemisen liiketaloudellisesti kannattavana.

Mielikuvat paikkaan parhaiten soveltuvasta rakennuksesta vaihtelevat erilisten mieltymysten mukaan. Taloudellinen kannattavuus ratkeaa taas sillä, rakentuuko tontti ja millaisella aikataululla.

Kaupungin rooli asemakaavamuutoksen valmistajana on toisaalta välittää kaupunkilaisten mielipiteet asiasta, mutta myös varmistaa kaupungin vetovoimaisuuden säilyminen.

Kaupunkikuvallisesti huonoin vaihtoehto on vuosikausia tyhjillään seisova, pikkuhiljaa raunioituva autiotalo kaupungin keskeisimmällä paikalla.

Yhtään enempää ei kaupungin vetovoimaa lisää sorapintaisena seisova rakentamaton aukio.

On siis löydettävä kompromissi, jossa maisemalliset vaatimukset ja talouden realiteetit kohtaavat tavalla, joka tyydyttää kaikkia kaupunkilaisia ja joka oleellisesti parantaa kaupungin elinvoimaa.

Imatran kaupunki järjestää 13.6. kello 16.00 kaupungintalolla keskustelutilaisuuden, jossa haetaan parasta mahdollista ratkaisua.

Tilaisuus on kaikille avoin ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Nyt on aika vaikuttaa.

Kai Roslakka

Kirjoittaja on Imatran kaupunginjohtaja.

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet