Toimitukselta

Viikon vieras -kolumni: Yhteisenä tavoitteena menestyvä maakunta

Meidän on yhdistettävä voimamme koko maakunnassa, jotta väkiluku ja työikäisten määrä kääntyisivät nousuun. Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan yrittäjät ovat tehneet ansiokasta työtä yhteistyön luomiseksi ja koonneet moottoriksi ryhmän, joka kantaa nimeä Uusinajattelijoiden Etelä-Karjala.

Mukana yhteistyössä ovat nyt jo ainakin Lappeenranta, Imatra, muut Etelä-Karjalan kunnat, maakuntaliitto, Ely-keskus, korkeakoulut, oppilaitokset, yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt. Yhteisenä päämääränämme on menestyvä Etelä-Karjala, jossa yliopistomme huippuosaamisesta sekä kiertotaloudesta luodaan työtä, ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen juurtuu toimintatapoihimme.

Uudenlainen ajattelutapa etenee vaiheittain. Kun kantavana voimana on yhteinen usko menestykseen, saamme rohkeutta uudistua. Pohjavireeksi tarvitsemme avointa vuorovaikutusta ja luottamusta siihen, että yhden onnistuminen tuo muillekin menestystä.

Ei riitä, että vain tietyt avainhenkilöt sisäistävät uudenlaisen ajattelutavan. Meidän kaikkien maakunnan asukkaiden tulee olla uusinajattelijoita ja positiivisen viestin viejiä maailmalla liikkuessamme. Palkintona on, että hyvinvoivassa maakunnassa asukkaiden onnellisuus lisääntyy.

Väestöennusteiden suunnan kääntäminen edellyttää, että yhteisesti sitoudumme edistämään opiskelijoiden työllistymistä Etelä-Karjalaan. Tärkeää on myös, että ulkomaalaiset opiskelijat kotiutuvat tänne. Lisäksi työperäinen maahanmuutto on suotavaa.

Olemassa olevien yritystemme onnistuneet sukupolvenvaihdokset ja uusien työntekijöiden rekrytoiminen eläköityvien tilalle on myös yksi avainkysymyksistä. Metsäteollisuus on edelleen keskeinen työllistäjämme, ja sen sivuvirtojen äärelle on mahdollista kehittää lisää yrittäjyyttä.

Olemme koko maakunta samassa veneessä varmistamassa, että elinvoimamme uudistuu. Väestöennusteiden laskevat käyrät varjostavat koko Itä-Suomen tulevaisuutta. Myös valtiovallan on kannettava vastuunsa, jotta uhkakuvat väistyisivät. Esimerkiksi Itärata loisi tänne kipeästi kaipaamiamme kasvun edellytyksiä.

Kimmo Jarva

Kirjoittaja on Lappeenrannan kaupunginjohtaja.

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet