Toimitukselta

Viikon vieras -kolumni: Mustavalkoista

Petri Rautsiala

Maaliskuu jää yhdistyksessämme mieleen mustavalkoisena kun eläinkoti Pesälle muutti suuri määrä enimmäkseen mustavalkoisia kissoja. Nämä kissat olivat kaikki samasta paikasta, kodista joka paljastuikin yli kolmenkymmenen kissan kodiksi. Yhdistykselle kissoja tuli kaikkiaan yhdeksäntoista.

Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä eläinsuojelu on meidän alueellamme. Erilaiset isot kissapopulaatiot työllistävät meitä paljon. Milloin kyseessä on maatila, jossa kissalauma on päässyt lisääntymään valtoimenaan, milloin muu, edellä kerrotun tapainen paikka.

Kohtaamme myös monenlaisia ihmiskohtaloita, kun avustamme valvontaeläinlääkäreitä heidän työssään. Usein huostaanotetun eläimen omistaja kärsii mielenterveys- tai päihdeongelmista ja tilanne on voinut olla vaikea pitkään. Kaikissa näissä herää kysymys siitä, miksi tilanteeseen ei ole puututtu aiemmin? Miksi kynnys ilmoittaa sukulaisen, ystävän tai naapurin tilanteesta on niin iso?

Kuitenkin ilmoitus voisi olla suuri apu myös ihmisille. Jos eläimen omistajalla ei ole ketään joka hankkisi hänelle apua, voi eläinsuojeluviranomaisen kontakti olla ratkaiseva myös ihmisen avunsaannin kannalta. Haluammekin yhdistyksenä rohkaista toimimaan, jos tuntuu, että on syytä tehdä niin. Ilmoituksen voi tehdä suoraan valvontaeläinlääkärille, joka on vaitiolovelvollinen ilmoittajankin osalta. Valvontaeläinlääkäri on viranomainen, jolla on valtuudet tehdä tarkastuksia ja toteuttaa huostaanottoja. On hyvä huomioida myös se, että jos tarkastuksen jälkeen todetaan asioiden olevan kunnossa, ei käynnistä ole eläimen omistajalle seuraamuksia.

Olisikin siis aina parempi tehdä ilmoitus kuin jättää se tekemättä. Ole sinä seuraavien mustavalkoisten sankari ja tee ilmoitus ennen kuin tilanne pahenee. Me huolehdimme nämä mustavalkoiset nyt hyviin koteihin ja uuteen elämään

Suvi Rautsiala

Kirjoittaja on Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y:n varapuheenjohtaja.

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet