Sampo Terho

Vahva kansallinen kulttuuri

Pitkäaikaisena Suomalaisuuden liiton puheenjohtajana ja nyt myös tuoreena kulttuuriministerinä minulta kysytään usein, mitä suomalaisuus tai suomalainen kulttuuri oikein on. Voiko sellaista ylipäänsä olla olemassakaan?

Kyllä voi ja on, jos kohta ei missään sulkeutuneessa, ulkopuolisista vaikutteista täysin ”puhtaassa” muodossa. Suomalaisuus, kuten kaikki kansalliset identiteetit, koostuvat tietyistä omalaatuisista aineksista kuten kielestä, tapakulttuurista, luonnonoloista, historiasta, myyteistä ja oikeuskäsityksistä. Niiden pohjalta syntyy kansallinen omaleimaisuus, joka kuitenkin jatkuvasti on vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Sama periaate pätee myös taiteisiin ja niin kutsuttuun korkeakulttuuriin. On päivänselvää, ettei suomalainen taide ole irrallista muusta maailmasta.

Toisaalta olisi myös järjetöntä väittää, ettei omaleimaista suomalaista kulttuuria ole lainkaan.

Eikö ole olemassa esimerkiksi suomen kieltä, suomenkielistä kirjallisuutta ja runoutta, Suomen kansalliseeposta, tai minkäänlaisia suomalaisia tyylisuuntia millään kulttuurin alalla? Ei suomirockia, ei suomalaista elokuvaa, ei suomalaista muotoilua, ei kerta kaikkiaan mitään?

Tietysti on. Meillä on runsaasti omalaatuista taidehistoriaa, joka ammensi aiheitaan ja innoitustaan suomalaisuuden eri piirteistä. Sibeliuksen ja Gallen-Kallelan kaltaiset mestarit ovat kansainvälisestikin tunnettuja. Samoin tälläkin hetkellä luova ala muodostaa 3 prosenttia bruttokansantuotteestamme, ja tämä jos mikä on ala, jolla on jatkossakin paljon kasvupotentiaalia.

Ilman kansallisia kulttuureja ei monikulttuurisuuttakaan olisi."

Monikulttuurisuus perustuu nimensä mukaisesti kulttuurien kohtaamiseen, eli kansallisiin tai muihin paikallisiin kulttuureihin."

Viime vuosina on puhuttu paljon monikulttuurisuudesta, usein kärjistäen asettaen monikulttuurisuus kansallisten kulttuurien vastakohdaksi tai korvaajaksi. Todellisuudessa ne eivät ole vastakohtia, vaan monikulttuurisuus perustuu nimensä mukaisesti kulttuurien kohtaamiseen, eli kansallisiin tai muihin paikallisiin kulttuureihin.

Ilman niitä monikulttuurisuuttakaan ei olisi, eikä se näin voi korvata kansallisia kulttuureja. Juuri kansallinen kulttuuri on sitä omaperäistä rikkautta, jonka kukin kansa vuorovaikutuksesta muiden kansojen kanssa koko maailman monimuotoisuudelle lahjoittaa.

Sampo Terho

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet