Kansan kanta

Miksi tämä muutos, esikoislestadiolaiset?

Esikoislestadiolaisen liikkeen johdossa on voimakas paine toimittaa sakramentit itse maallikoiden voimin omilla rukoushuoneilla. Kysymys on iso tarkasteltaessa asiaa sukupolven yli. Esikoislestadiolaisille kysymys on suurin oman historiansa aikana. Edesmenneet sukupolvet opettivat aina kirkon olevan suojapaikka herätysliikkeille.

Vaatimusta henkilökohtaiseen kirkosta eroamiseen ei ole esitetty.

Ruotsissa ja Norjassa ei ole sakramenttimuutosten yhteydessä katkaistu yhteyttä kirkkoon. Myös Ruotsissa liikkeen hengellinen johto on viestittänyt, että kirkosta ei tarvitse erota.

Suomessa sakramenttien toimittaminen itse ilman yhteyttä ev.lut kirkkoon silti johtaa siihen, että liike ajaa jäseniään ulos kirkon jäsenyydestä ja sen hengellisestä yhteydestä. Omavaltaisesti kastettu lapsi jäisi kirkon yhteyden ulkopuolelle väestörekisteriin, häntä ei automaattisesti oteta kirkon yhteyteen.

Kirkon kanssa yhteistyönä järjestetyt järjestörippikoulut eivät saa toimilupaa jatkossa. Tästä seuraa se, että kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Vihkiminen on hoidettava maistraatissa. Konfirmoimaton ei myöskään voi tulla kummiksi.

Kirkkotilojen ja leirikeskusten saaminen herätysliikkeen käyttöön jää kysymysten taakse. Kirkkoon kuulumaton lapsi jää päiväkerhotoiminnassa jonon hännille.

Hautaan siunaaminenkin jää monien kysymysten taakse. Vaikeuksia tulee myös monenlaiseen yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa, esimerkiksi Inkerin kirkon kanssa.

Kirkko ei ole näyttämässä ovea eikä potkimassa esikoislestadiolaista herätysliikettä pois yhteydestään. Tästä on muun muassa piispa Jari Jolkkonen kirjoittanut Kotimaa lehdessä 6.8.2015.

Kirkon yhteydessä toimivalla herätysliikkeellä on omantunnon velvoite edetä myös sakramenttikysymyksessään kirkkolaki ja -järjestys huomioiden.

Tällöin lakia kunnioittaen tulisi ensin perustaa oma kirkko. Tämä olisi avointa ja reilua toimintaa myös ev.lut. kirkkoamme kohtaan. Ovathan esikoislestadiolaiset saaneet vuosikymmenten aikana monenlaista apua ja palvelua kirkolta aivan näihin päiviin asti.

Prosessista on edelleen ilmaan jääneet kysymykset: miksi tällainen sakramenttimuutos tarvitaan?

Miksi asialla on kiire? Kenen keksintöä kiire on?


Tapani Ihalainen

Kansan kanta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet