Piilota X Palauta

Isät vaativat: Tapaamisoikeuden rikkomisesta rangaistava

Viihde 95 Kommentoi

Kello raksuttaa. Joka tunti yli kaksi lasta menettää isänsä. Näin väittää Isät lasten asialla -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari Pulkkinen.

Kovia lukuja, mutta mihin nämä perustuvat?

– Noin 30 000 lasta kokee Suomessa avioeron vuosittain. Lapsista kolmannes on syntynyt onnellisten tähtien alla. He saavat eron jälkeenkin tavata molemmat vanhempansa. Loput eli kaksi kolmannesta menettää toisen vanhempansa osittain tai kokonaan, Pulkkinen sanoo.

– Parissa vuosikymmenessä näiden lasten määrä on kivunnut puoleen miljoonaan. Tämän luulisi kiinnostavan jo väestötutkijoitakin.

Huolestuneiden isien mukaan lastensuojeluun käytetään satoja miljoonia euroa. Nuo rahat eivät tunnu päätyvän heidän mielestään isien ja lasten parhaaksi.

Pulkkinen uskoo, että elämä isättömänä vaikuttaa ihmiseen läpi hänen aikuiselämänsä.

Mitä huoltokiusaaminen tarkoittaa?

Toisen vanhemman alistamista ja vanhemmuuden mitätöintiä.

Lapsi on huoltokiusaamisen väline.

Lapsen vieraannuttaminen on huoltokiusaamisen äärimmäinen muoto.

Rakkaus lapseen tekee kiusatusta suojattoman.

Viranomaiset tulkitsevat kiusaamisen usein molempien osapuolten riitelynä.

Kiusaaminen on estettävä ja luotava samanlaiset käytännöt kuin koulu- ja työpaikkakiusaamiselle.

Lähde: Isät lasten asialla

 

Vieraannuttaminen vahingoittaa lasta
Vieraannuttamisella tarkoitetaan sitä, että lapsen kanssa asuva vanhempi estää tapaamiset ja yhteydenpidon etävanhemman ja lapsen välillä.

Vieraannuttamiseen kuuluvat tavallisesti väärät tai perusteettomat toista vanhempaa koskevat syytökset.

Lopulta lapsen myönteinen suhtautuminen etävanhempaan muuttuu kielteiseksi.

Usein vieraannuttaja saattaa kärsiä persoonallisuushäiriöstä.

Vieraannuttaminen vahingoittaa lapsen kehitystä vakavasti.

Aikuisiässä tällaiset lapset kärsivät huonommasta itsetunnosta, masennuksesta, päihdeongelmista ja vaikeudesta luottaa ihmisiin.

Vieraannuttamisoireyhtymää ei ole Suomessa virallisesti hyväksytty, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on sen hyväksynyt.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat arvioineet, että vieraannuttamista esiintyy keksimäärin 10–30 prosentissa huoltajuusriidoista.

Lähde: Duodecim

– Miksi muuten ihmiset etsisivät biologista isäänsä, vaikka eivät ole koskaan tunteneetkaan tätä? Molemminpuolinen kaipuu on pohjaton. Lapsi rakastaa molempia vanhempiaan, eikä hän usein uskalla tehdä valintaa.

Päätösten rikkominen on nykymallissa liian helppoa.”

Yksi ongelma on Pulkkisen mukaan, että tapaamispäätösten toteutumista ei seurata eikä tilastoida. Päätösten rikkominen on helppoa, sillä se ei ole rangaistava teko.

Lapsen elämä vakiinnutetaan lähtökohtaisesti äidin luokse. Sen jälkeen alkaa vieraannuttaminen, johon tahtomattaan saattaa osallistua koko suku.

Pulkkinen puhuu myös yhdistyksen lanseeraamasta termistä, huoltokiusaamisesta. Entinen puoliso pyrkii kaikin tavoin estämään lapsen ja toisen vanhemman välisen yhteyden.

Yhdistykseen on jo ottanut yhteyttä isovanhempia, jotka ovat kokeneet menettäneensä eron myötä lapsenlapsensa.

– Sosiaaliviranomaisilta löytyy kyllä myötätuntoa, mutta se ei tuo yhtään lasta isälle takaisin. Nyt kaivataan tekoja. Yhteiskunnan järjestelmät on muutettava perusteellisesti, jotta nämä ongelmat saadaan ratkaistua.

Miksi isän pitäisi suostua eron jälkeen kolmen prosentin osuuteen lapsestaan?”

Yhdistyksen jäsenet ovat käyneet uuvuttavia taisteluita saadakseen tavata lapsensa. Osa uupuu matkalla ja luovuttaa, osa on vienyt tapauksensa korkeimpaan oikeuteen saakka.

– Mitään syytä tapaamisen kieltämiselle ei ole. Eron jälkeen isät vain ajetaan ahtaalle, ja isän ansioluettelo nollataan. Miksi isän pitäisi suostua eron jälkeen kolmen prosentin osuuteen lapsestaan, jos tutkimustenkin mukaan hän tekee 40 prosenttia kotitöistä avioliiton aikana?

Pulkkisesta on nurinkurista, että avioehdolla suojataan omaisuus, mutta lasta turvaavaa sopimusta ei tunneta.

– Näistä asioista olisi hyvä sopia vielä silloin, kun kaikki on hyvin. Mitä tehdään, jos jotain sattuu? Jos toiselta osapuolelta puuttuu hyvyys, tilanne ajautuu väistämättä tuhoon.

Pulkkinen muistuttaa, että pienemmistäkin asioista järjestetään talkoita, mutta etävanhempien ja lasten tilanteesta vaietaan.

– Kysymys kuuluukin, mikä hyvinvointiyhteiskunta sallii tällaisen tapahtua.

 

Mitä mieltä olet? Ovatko isät huoltajuusasioissa altavastaajia? Miten tilannetta tulisi muuttaa? Keskustele aiheesta tässä.

Neljä käräjäoikeutta testaa uudenlaista sovittelua

Kansanedustaja Kari Uotila (vas) jätti helmikuussa 2011 eduskunnalle kirjallisen kysymyksen lapsen vieraannuttamisesta etävanhemmastaan avioerotilanteessa.

Uotila kysyi hallitukselta, onko se tietoinen lapsen vieraannuttamisen yleisyydestä Suomessa avioerotilanteissa.

Hän toivoo vastausta, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä sosiaalityön ammattilaisten ja tuomioistuinten kouluttamiseksi, jotta vieraannuttaminen tunnistetaan.

Uotila toivoo, että hallitus ryhtyisi lainsäädännöllisiin toimiin vieraannuttamisen ehkäisemiseksi.

Ministeri Paula Risikko sanoi vastauksessaan, että huoltosopimuksia ratkaistaessa lähtökohtana on vanhempien oma sopimus ja tasa-arvoisuus, eikä isä- tai äitikiintiöitä ole käytössä.

Espoon, Helsingin, Oulun ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksissa käynnistyy kaksivuotinen hanke, jossa kokeillaan uudenlaista lapsen huoltoriitojen sovittelua.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista.

Työryhmän väliraportin mukaan painopistettä on siirrettävä hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen ja puuttumiseen. Kunnan tulee ensisijaisesti huolehtia sosiaalihuollon henkilöstön koulutuksesta. Myös oikeusministeriö kouluttaa tuomareita säännöllisesti.

Miesverkosto, jonka puheenjohtaja Uotila on, on kirjannut toimintasuunnitelmaansa vieraannuttamisen yhdeksi vuoden 2012 teemoista.

Verkosto jatkaa asian tutkimista ja laatii lakialoitteen vieraannuttamisen kriminalisoimiseksi. Lakialoitus on tarkoitus jättää keväällä 2012 eduskunnan käsiteltäväksi.

95 kommenttia Kommentoi
Käyttäjän Heli Koivuniemi kuva
Heli Koivuniemi

Kommentit

12.3.2012 11:44

Hyvä, että asia on otettu puheeksi. Nyt kaipaan todellakin nopeita toimia! Minusta on törkeää jokaiselta naiselta viedä mieheltä lapsi. Ihan sama minkälaisia riitoja on taustalla,ne eivät ole lapsen asia kantaa. Toisaalla taistellaan isyyslomista ja isien mahdollisuudesta rakentaa suhde lapseen ja sitten tulee naisia, jotka torpedoivat koko ajatusmaailman, sanon, että hävetkää.
Ei oikein voida sanoa olevamme edistyksellisessä kulttuurissa, kun vieläkin mahdollisuus siihen, että isät kielletään! Mietin vain, miten tilanne vaikuttaa miesten ajattelumaailmaan ja itsetuntoon isinä.
Jaksamista haamuisille ja haamusuvuille!

6.1.2013 16:58

Olen ollut todella surullinen poikani puolesta sekä myös siitä, että mummona enää näe rakkaita lapsenlapsiani. Ex-miniäni tietäen, hän osaa manipuloida hyvin lapsiaan sekä miniän sairas suku. Ymmärrän, jos poikani olisi halunnut erota, mutta se oli miniä, joka
halusi itseään korostaa. Poikani oliaina (10 v.aviossa) tunnollinen ja perheestään ja lapsistaan huolehtiva isä, äidin saadessa vain olla "kotirouvana" vailla toimeentulohuolia, mutta se ei riittänyt, vaikka isä olisi kuinka yrittänyt ymmärtää.

12.3.2012 16:39

Jos puoliso kokee avioeron suurena narsistisena loukkauksena hän ryhtyy kostamaan ja tuottamaan kipua ex-puolisolleen raaimmalla tavalla; hän voi alkaa vieraannuttamaan lapsiaan toisesta vanhemmasta toistamalla esim. että näin hän jätti kaikki meidät. Vähitellen lapset jopa uskovat tuon vaikka mitä tekisi. t. kaksi lastaan menettänyt

12.3.2012 17:29

Miten tuo uudenlainen sovittelu eroaa vanhasta sovittelusta? Ei taida toimia siinä tilanteessa missä ongelma on se, että toinen ei noudata edellistäkään sopimusta. Täytyy ymmärtää, että on olemassa ihmisiä, jotka haluavat eristää toisen vanhemman - ilman häpeää. Eivät he tule noudattamaan mitään sopimuksia jos ei ole pakko. Tuntuva sanktio tai lähivanhemmuus pois on ainoa vaihtoehto. Vakiintuneet olosuhteet eivät saisi painaa enemmän kuin vieraannuttaminen. Valta sille, joka ymmärtää vastuun myös lapsen suhteesta toiseen vanhempaan.

12.3.2012 18:22

Kovin surullisia lasten kannalta nämä vanhempien parisuhteiden kariutumiset ja niistä seuraavat monenmoiset "näytelmät"! Isien tapaamisoikeuden hankaloittaminen tai peräti esto ei ole hyväksyttävää! Ei myöskään se ilmiö, että kovin monet isät eivät pidä tapaamisoikeudestaan kiinni -sen uskoisin olevan valitettavasti vielä yleisempi ilmiö! Niin tai näin, lapset kärsivät ensisijaisesti.

5.1.2013 14:46

" kovin monet isät eivät pidä tapaamisoikeudestaan kiinni"

Se on oikeus, ei velvollisuus. Ero jättää usein niin syvät haavat, että niiden haavojen myötä loppuu kaikki halu yhteydenpitoon.

12.3.2012 20:31

Kuinka saa muualla asuvan vanhemman tapaamaan lastaan ja osallistumaan lapsensa elatukseen? Vanhemmat useimmiten sopivat siitä, että isä muuttaa pois ja äiti jää lähivanhemmaksi. Oikeuteen asti päätyvät riidat ovat pieni vähemmistö kaikista eroista. Jos äiti vapaaehtoisesti muuttaa pois, niin ulkopuoliset pitävät tilanneta omituisena ja äitiä lähtökohtaisesti huonona. Olipa ratkaisu kumpi tahansa, pitäisi molemmilla vanhemmilla olla mahdollisuus sellaiseen asumiseen, että se mahdollistaa arjen jakamisen lasten kanssa. Elatusvelvollinen saa nyt vuodessa 80 euroa verovähennystä, lähivanhempi lapsilisät, elatustuet ja lasten kanssa asumiseen asumistukea.

12.3.2012 23:46

Tuohon "isät eivät pidä tapaamisoikeudestaan kiinni"- asiaan pitää sitten perustaa oma järjestö. Isät lasten asialla yhdistys kyllä tukee ajatusta mutta keskittyy siis omaan agendaansa eli aivan liian isoon ongelmaan.

13.3.2012 00:21

Olisipa meilläkin niin, että isä haluaisi jakaa vanhemmuutta. Uuden perheen ja uusien lapsien myötä tapaa lastamme vain pari kertaa vuodessa.

13.3.2012 00:33

On myös niitä isejä, jotka eivät halua tavata lastaan eron jälkeen, vaikka lasta oltaisiin yhteistuumin odotettu. Miten näiden isien kohdallaan pitäisi toimia?

13.3.2012 02:00

Syy tapaamatta jättämiseen isän puolelta voi olla myös taloudellinen. Koska oikeus ei mitenkään turvaa isän oloja, voi tuloksena olla esim. asunnon pakkomyynti ja totaalinen talouden romahtaminen sen jälkeen kun lapset on sopimusten vastaisesti viety eri paikkakunnalle.

Lapsikaappaus on rikos, maan sisäisenä saman asian voi "lähivanhempi", useimmin äiti, tehdä huoletta. Rikkoa kaikki sopimukset ja romuttaa isän ja lasten elämän kenenkään siihen puuttumatta.

13.3.2012 06:39

Kummallisen yksipuolista ajattelua ja naiten syyllistämistä. Kas kun ei se oli läheskään aina niin, että nainen, eli lasten äiti ei anna lasten tavata lasten isää.
Hyvin monesti on myöskin niin, ettei lapsilla ole olemassa halua tavata isää, ja joskus lapsesta isän tapaaminen on jopa epämiellyttävää ja äidin, eli naisen on pakotettava lapsi tapaamaan isää, koska isä, yhteiskunnan säädökset ym. tahot eivät huomioi sitä mitä lapsi haluaa.

13.3.2012 08:46

Monesti syy siihen, ettei äiti anna tavata isää on isän juoppottelu ja väkivaltainen käytös.

17.4.2012 14:56

On monenlaisia isiä, alkoholi-ongelmaiset ja väkivaltaiset ovat ihan eri ryhmänsä. Kyse on aivan normaaleista, suomalaisista työssä käyvistä miehistä,joiden X-vaimot estävät lapsia tapaamasta isiään. Vieraannuttavat lapset koko isänpuoleisesta suvusta ja koittavat jopa saada uudesta mies suhteestaan lapsille uuden isän. Itse olen kokenut miten surullista ja raastavaa on isovanhemmille ja lapsille,sekä tietenkin isälle,kun ei koskaan tiedä saadaanko tavata sovitusti.

18.4.2012 12:34

Vivatsu hyvä, olet tosi, tosi väärässä. Suurin ongelma on naisen kostonhalu miehelle, jossa lasta käytetään sosiaalityntekijöiden kanssa euroopan ihmisoikeuslakia rikkoen koston välineenä. Näin se vaan on, eikä se siitä miksikään muutu.

13.3.2012 09:50

Suurempi ongelma taitaa olla se, etteivät monet isät halua tavata lastaan saati edes maksaa lapsensa elatuksesta. Elatusmaksuja taitaa olla perinnässä paljon. Ei muisteta edes synttäripäivinä. Aika harvinaisia tällaiset tapaamisoikeuksien rikkomiset on ja varmasti painavat syyt niihin on olemassa.

Jos vastuu kasvatuksesta on äidillä ja isä käyttäytyy lapsen kanssa kuin idiootti, tulee kasvattaminen tällaisissa tapauksissa todella vaikeaksi. Yhteistyön on toimittava kasvattamisessa ja tämä voi olla monelle isälle vaikea ymmärtää, kun sen lapsen kanssa vietetään niitä viikonloppuja ja arjessa ei mukana olla ollenkaan. Monella kuitenkin toimii hyvin.

13.4.2014 13:53

Erilaisesta näkökulmastasi jäi puuttumaan perustelu tai muu lähde sille, miten mainitsemasi ongelma on todellisuudessa suurempi. Huudellahan voi vaikka mitä ongelmia, mutta ilman perustelua näkemys ei ole minkään arvoinen. Esimerkiksi tämän artikkelin tiedot perustuivat edes jonkinlaiseen tilastointiin.

13.3.2012 11:41

Tapaamisoikeudella temppuileminen on helppo tapa kostaa entiselle puolisolle. Asiat menevät jo heti alussa pieleen, kun naisvaltainen virkamieskunta pitää huolen siitä, että huoltajuus pääsääntöisesti annetaan äidille. Isän ainoaksi velvollisuudeksi jää elatusmaksujen suorittaminen. Tapaamisoikeudesta halutaan päästä eroon keinoja kaihtamatta.
Omalla kohdallani kaiken piti sujua yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. Haimme yhteisellä hakemuksella asumuseroa, joka olisi vuoden päästä johtanut automaattisesti avioeroon. Sain kuitenkin haasteen huorin tekemisestä, kun olin ollut "uskoton" entiselle vaimolleni 11 kuukautta sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt omille teilleen. Nykyään tällaisia naurettavuuksi ei onneksi enää pääse tapahtumaan. Itse kuitenkin menetin jo silloin luottamukseni oikeuslaitoksen täyspäisyyteen.

13.3.2012 13:53

Pakko nostaa tässä yhteydessä yksi tosiasia. Kyllä ne äiditkin osaa ja heitä on kasvava joukko. Osaavat olla hyvin häikäilemättömiä. Jätetään muksut isälle ja lähdetään uuden miehen matkaan. Ei välitetä hevon kukkua vaikka olisi tehneet vaikkapa kaksi kertaa kuussa tapaamissopimuksen. Ei vain oteta lapsia, ihan kuten miehetkin tekee. Ja sirkustellaan minkä ehditään ja vältetään ettei vaan sanota ei, vaan ollaan lasten kavereita ja kaukana kasvattajasta.

Eikä näissä läheskään aina ole takana se, ettei niitä lapsia anneta. Monelle ihan tietoinen valinta, ettei ota. Helppoakinhan tämä on vielä, kun kukaan ei voi puuttua.

13.3.2012 14:04

Mielestäni olisi hyödyllisempää puuttua avioeroihin, siis estää erojen syntyminen. Miksi pari eroaa viiden vuoden ja kahden lapsen jälkeen siitä kun upeissa häissä on vannottu suurta rakkautta ja ikuista liittoa? Liian lyhyt pinna? Ruoho vihreämpää aidan toisella puolella? Auttaisiko ammattiauttaja ennen eroa? Voisi kertoa, miten voi käydä eron jälkeen eri osapuolille, miten taloudelliset vastuut muotoutuisivat, miten syntyvät köyhyysloukussa elävät yksinhuoltajaperheet jne. Nykyisellään eron saaminen on niin helppoa, että ehkä tällaisia seikkoja ei ehditä miettiä, ainakaan loppuun asti.

13.3.2012 15:41

Tapaamisoikeuden käyttämättäjättämisestä tulee rangaista myös. Eli tuttavapiirissä on näitä isiä, jotka tiukasti vaativat tapaamisia lapsen kanssa, kunnes löytyy uusi tyttöystävä, eikä lapsi kiinnosta tämän jälkeen enää ollenkaan. Lupaavat kaikenlaista kivaa, mutta jättävät aina saapumatta paikalle eivätkä vastaa puheluihin. Ja sitten kun uuden tyttöystävän kanssa parin vuoden päästä meneekin poikki, niin taas ollaan vaatimassa tapaamisia lapsen kanssa, joka ei enää edes tunnista isäänsä.

Eli tämä pitäisi saada lakiin rikokseksi lasta kohtaan. Jos etävanhempi haluaa tapaamisoikeudet, niin siitä pitää myös seurata vastuu siitä, että tapaamiset toteutuvat siihen asti kunnes lapsi täyttää 18. Ja jos tapaamisoikeuden jättää käyttämättä, oikeudet tulisi menettää pysyvästi. Näin lapsi pystyisi jatkamaan elämäänsä luotettavien aikuisten kanssa, eikä hänen tarvitsisi jatkuvasti miettiä, miksei isä taaskaan tullut, vaikka lupasi.

13.3.2012 16:15

Joo. Kello raksuttaa. On raksuttanut jo 17 vuotta. Ja "hei hei isi menee nyt" on kulunut puhki. Ei näy, ei kuulu, tapettikin on läsnäolevampi keskustelukumppani. Sellainen on minun kolmen lapsen isä - aviomies.
Enää ei pieninkään viitsi kysyä, milloin isä tulee. Ei tule.

5.1.2013 14:49

Pakkohan jonkun on ne elämisen rahat hankkia, että sinä saat viihtyä.

13.3.2012 23:10

Kyllä olisi todellakin tuotava esille myös se, että kovin monesti isät eivät lapsiaan eron jälkeen halua tavata, on uusi elämä johon entinen ei kuulu. Isä käytännössä hylkää lapsensa, ja äiti kantaa kaiken vastuun ja jaksaa yksin. Meilläkin; olen yrittänyt kannustaa isää tapaamisiin, vastuun ja vanhemmuuden jakamiseen, turhaan. Mistä tukea ja kuulluksi tulemista näissä tapauksissa!

19.3.2012 10:20

Nimimerkki "TH"
Olisiko sinulla mahdollisuus olla yhteydessä lastesi Isovanhempiin (siis ex miehesi isään tai äitiin) tai jos he eivät ole enää elossa muihin sukulaisiin Isän suvun puolelta? Monilla isovanhemmilla on uskoakseni aikaa, rakkautta ja halua osallistua lastenlastensa elämään. Isovanhemmat voivat ehkä myös "rauhanväittäjinä" ja joka tapauksessa saisit tukea itsellesi.

Tunnen myötätuntoa isiin, joita on vieraannutettu lapsistaan.Olen seurannut erään sellaisen kohtaloa useita vuosia. Onneksi isovanhempien rakkautta ei voi vieraannuttaa, se ajatus lohduttaa.

14.3.2012 09:17

Miehet voivat käyttää tapaamisten väliinjättämistä myös ex-puolisin kiusaamiseen. En vuosiin voinut suunnitella mitään omia menoja ns. Isäviikonlopuille, koska ei koskaan tiennyt milloin isä jätti lapset hakematta. Aina oli oltava varasuunnitelma noille viikonlopuille. Lapset odottivat reput pakattuina tuleeko isä, ja joutuivat välillä pettymään. Ja tässä tapauksessa syyt eivät todellakaan olleet taloudelliset!

Olisiko mahdollista luoda huoltajuussopimus, joka sitoo molempia vanhempia. Rikkomuksista jonknlaiset sanktiot jne.

14.3.2012 10:01

Silloin kuin isä tai äiti ei tule hakemaan lapsiaan tapamiseen kun on sovittu,niin on kyse melkoisen sairaasta ihmisestä.Voisi kääntää asian näin että ehkä lapsille on parempi olla ilman tälläistä hyvin sekavasta ihmisestä koska normaali kirjoihin ei sellaista ihmistä voi luokitella.Normaalit stabiilit ihmiset ei käyttäydy näin edes avioero tilanteessa.Uutisissa saa usein lukea mihin kaikkeen tälläiset mieleltään sekavat ihmiset on entisille perheilleen tehneet.Joskus kannattaa vetää rakoa entisiin avipuolisoihin jos käytös on sekava ja epäluotettava.

14.3.2012 12:42

Lapsi menee rikki. Lapsen sielu ja mieli hajoaa, jos isä ei tule vaikka lupaa. Jos isä ei ole ennen avioeroa ollut perheessä kuin satunnaisena hotellivieraana, on ihan turha ottaa aktiivi-isän roolia eron jälkeenkään. Tilanne lapsen kannalta vain huonontuu.

Miksi minä en kelpaa, miksi minä en kiinnosta edes omaa isääni? Kysymys toistuu liian monta kertaa ja rikkoo pienen ihmisen. Jos sakkoja halutaan tähän aikuisten valtataisteluun mukaan, on sakkojen asettajan oltava lapsi. Mihin erolapsi voi luottaa, jos ei edes omiin vanhempiinsa, jotka vaan keskittyvät tappelemaan keskenään???

Ei riitä, että "nyt isi kyllä yrittää". Yrittämisen aika meni jo. Teinisieluiset eivät vanhempina pärjää, ikä ei ratkaise. Erotilanteessa aikuisen (jopa isän) on hetkeksi unohdettava oman etunsa perääminen ja ajateltava lasta ja lapsen maailmaa. Rikkinäisistä lapsista kasvaa hyvin usein rikkinäisiä aikuisia. Repijinä on aina vain useammin,yleisemmin ja hyväksytymmin lapsen omat vanhemmat.

14.3.2012 23:09

No niin. Miksi sekoitetaan asiat. Nyt puhuttiin siitä osasta erolapsia jotka ovat enemmän tai vähemmän vieraannutettuja toisesta vanhemmasta ja, veljet ja siskot!, niitä on paljon. Isät lasten asialla ry seisoo siinä samassa porukassa joka haluaa ja suorastaan vaatii että isät (tai äidit) jotka eivät tapaa lapsiaan -alkaisivat heitä tapaamaan. Tämä yhdistys siis keskittyy uutisessa olevaan ongelmaan ja sen ratkaisemiseen. Ja sehän ei varmaan haittaa kunnon lähivanhempia, olivat sitten äitejä tai isejä, että rakkaalla lapsella olisi molemmat rakastavat vanhemmat niin arjessa kuin juhlassakin!? Siitä ei varmaan kenenkään lapsen sielu rikkoonnu - ja mitä tulee sellaisiin vanhempiin jotka vasta eron jälkeen heräävät vastuulliseksi - eikö se ole lapselle lottovoitto!? Eikö "lähivanhemmalla" riitä sydäntä ja sielua yli omien näkemystensä lapsen edun asettamiseksi ykköseksi. Uutisen yhdistystä kaivataan!

19.3.2012 12:06

Ai mikä lottovoitto? Vasta eron jälkeen isä opettaisi pikkuhiljaa lapsen luottamaan itseensä, kunnes taas "omien tarpeiden" vuoksi jättäisi tulematta? Pettäisi, jättäisi, hylkäisi? Melkoinen lottopotti.

19.3.2012 18:32

Hei nyt mä keksin. Jätetään ne isät, jotka ilman mitään syytä on vieraannutettu omista lapsistaan ihan oman onnensa nojaan. Kosketaan niille se, että oma entinen väkivaltainen juoppo siippa ei tapaa lapsiaan. Se kuulostaa tosi reilulta vai mitä.

En koskaan ymmärrä teitä arvon äidit, joiden parhaiten pitäisi ymmärtää miltä lapsesta tuntuu menettää se toinen vanhempi ja silti energiaa riittää yrittää tämäkin hyvä asia jälleen kerran vesittää. Kysykää itseltänne haluatteko ihan oikeasti sen miehen jakamaan sitä huoltovastuuta lapsen ehdoilla vai teidän ehdoillanne.

Voi olla, että lapsiaan tapaamasta kieltäytyviä isä on enemmän kuin syyttömästi vieraannutettuja isiä. Jos näin, niin missä viipyy se yhdistys joka yrittää sen asian laittaa kuntoon. Lopettakaa valitus ja tehkää asialle jotain. Jos joku väittää tosissaan, että äidillä on hyvä syy AINA jos estää lapsen kontaktit toiseen vanhempaan niin tämä ihminen ei tosiaan tiedä näistä asiosta yhtään mitään. Juuri nämä ihmiset ovat tukemessa asenteillaan niitä vanhempia jotka toimivat väärin. Vain ne jotka on asiaan henkilökohtaisesti törmänneet tietävät, että on olemassa vanhempia jotka kykenevät oman etunsa takia vaikka mihin. Voin vakuuttaa, että tämän kohtaaminen on melkoinen shokki eikä sitä halua uskoa itsekkään. Sama kun sanoisitte raiskatulle että se oli sun oma vika. Lopettakaa niiden lyöminen, joita on jo lyöty enemmän kuin laki sallii. Tuntuu siltä, että on olemassa nää muutama tyyppi, jotka oikein odottaa tämänkaltaisia uutisia jotta pääsevät taas kertomaan kuinka ikävä tapaus se oma ex on. Jos lasten kohtalo oikeasti surettaa niin menkää mukaan tukemaan tätä yhdistystä. Saatte ainakin jonkun toisen lapsen asiat kuntoon jos omaan tilanteeseen ette voi vaikuttaa.

20.3.2012 23:07

Kylläpäs tässä nyt syyllistetään eron kokeneita isiä juopoiksi ja vaikka mitä. Eivät ole läheskään aina. Itselle kävi niin, että pitkään jatkuneen avioliiton päätteeksi vaimo selän takana löysi uuden miehen, ilmoitti vain haluavansa eron ja muutti omilleen haluamatta edes vakavissaan mitään sovittelua. Yritti kyllä vängätä pienen lapsemme lähihuoltajuutta itselleen, mutta kun olin neuvotteluissa jämäkkä enkä suostunut niin onneksi lähihuoltajuus jäi minulle. Tapaamiset sovittiin puoliksi, mikä kyllä sopii. Jos olisin suostunut luovuttamaan lähihuoltajuuden niin varmasti minutkin olisi vähitellen vieraannutettu lapsesta esimerkiksi siten, että ex-vaimo olisi muuttanut toiselle paikkakunnalle lapsen kanssa. Onnekseni olen mallikelpoisen kunnollinen, hyvässä työssä, en juopottele enkä hengaile missään kaveriporukoissa vaan silloin kun lapsi on luonani, omistaudun täysin hänen hoitamiselleen. Tässä tilanteessa en edes mieti uutta ihmissuhdetta, kun lapsi tulee ensimmäiselle sijalle. Olen hyvä isä ja lapsi aktiivisesti kaipaa luokseni.
Ymmärrän hyvin, että jos olisin vähemmän kaiken moitteen yläpuolella, vähemmän hyvässä työssä tai vähemmän sitkeä puolustamaan etujani, lapsi olisi viety minulta mitään kysymättä. Tässä valtakunnassa ei mies tunnu saavan oikeutta. Neuvoisin tähän tilanteeseen päätyviä pitämään jämäkästi mutta rehdisti ja tasapuolisesti kiinni oikeuksistaan alusta saakka. Pitää olla yhteistyökykyinen ja -haluinen ja ajatella ennen kaikkea lapsen etua, mutta samalla pitää joka askeleella varoa ettei mene ansaan ja luovu hetkeksikään mistään olennaisesta oikeudestaan edes minkään sopimuksen tai vaihtokaupan varjolla. Kun kerran luovuttaa lähihuoltajuuden pois, sitä ei mies enää takaisin saa. Käytännössä lähihuoltajuus ei tasan jaetussa huollossa vaikuta kauhean paljon käytännön asioihin, mutta toimii hyvänä vakuutena siitä, ettei lasta yritetä kaapata pois isän vaikutuspiiristä. Tietenkään isäkään ei saa kaapata lasta vaan pitää edesauttaa kaikenlaista tasapuolisuutta, eikä kumpaakaan vanhempaa saa mustamaalata lapselle.

22.3.2012 13:25

Naiset / äidit ruotuun ja miehille/ iseille oikeutta!! Ei miehet sen huonompia ole kuin naisetkaan hoitamaan omaa lastaan, kun vain saisivat siihen tilaisuuden. Kunnollisia miehiä on Suomi täynnä, joita vain äidit ja sossutädit syrjii ja ajattelee vain sitä pahinta. Asennetta miehet, pitäkää puolenne älkääkä menkö naisten juttuihin mukaan!

22.3.2012 16:54

Joopa joo. Isät vaatii, äidit vaatii, isovanhemmat vaatii, naapurit vaatii, kumminkaimantätisedät vaatii... Entäs lapsi???
Tapelkaa vaan keskenänne, kuin raivotautiset sudet. Sitten kun lapsi on suhteeseen tehty, on pelaamisen aika ohi. Molemmilta.

25.3.2012 14:52

Tällä hetkellä yhteiskunta kumminkin tukee tuota "pelaamista" ja sitä käyttävät erityisen räikeästi hyväksi äidit. Toivottavasti tämä järjestö onnistuu vähentämään "pelaamista" lasten kustannuksella.

1.4.2012 23:20

Näissä keskusteluissa tulisi muistaa, että useimmiten äiti kuitenkin on se, joka kaiken arjen tekemisen hoitaa - kyseessä on oikea aito ajan ja enrgian käyttö, joka liittyy kaikkeen arjen tekemiseen. Jos nämä miehet, joilta ns. on riistetty oikeus isyyteen, tietäisivät edes hitustakaan siitä reaalimaailman kiireisestä arjesta, jonka yksin jäänyt äiti yksin joutuu hoitamaan, voisivat nämäkin puheet tuolta objektiiviselta tarkastelupohjalta jäädä puhumatta, koska puhujat eivät tiedä, mistä puhuvat. Miehet useimmiten pitävät avioliitoissa tai parisuhteissa naisia omina kotiorjinaan, missä systeemissä nainen hoitaa kaiken. Miten miehistä ylipäätään olisi lapsen huoltajiksi, kun eivät avioliiton aikanakaan saa tehtyä edes perusasioita esim. kotiaskareista. Sitten, kun tämä naisten kotiorjuutus ja alistaminen joskus on loppunut, niin aletaan sitten käydä tätä keskustelua. Nyt evoluutio miesten osalta ei vielä ikävä kyllä ole siinä vaiheessa. Olen itse yrittänyt saattaa entistä puolisoani edes ymmärryksen tasolle siinä, että minä todella hoidan kahden aikuisen vastuut sillä aikaa, kun hän rakentaa kesämökkiä ja kirjoittelee senssipalstoilla. Tämä ei ole mennyt perille. Meillä isi saisi olla lapsien kanssa enemmänkin, mutta kun tahtoa ei ole, vaan ilmeisesti menossa on uuden kotiorjan etsintä. Joten unohtakaa nämä puheena olleet suunnitelmat. Maailma ei ole valmis näille. Ensin pitäisi ainakin kansakuntamme miehet laittaa miehuuskouluun kasvamaan aikuisiksi ja sitten vasta pyrkiä asettamaan heitä esimerkilliksiksi kasvattajiksi. Ja tähän menee aikaa, kuten kaikki naiset ja te miehetkin tiedätte.

13.4.2014 14:02

Voimia ja jaksamista ikävässä arjessa. Muista kuitenkin, ettei henkilökohtainen huono kokemus mitenkään oikeuta yleistämään ongelmaa kaikkia koskevaksi, saati tuomitsemaan muita.

2.4.2012 14:00

Toivotaan menestystä yhdistyksen yritykselle poistaa puheena oleva ongelma! Isosta uarakasta siinä on kysymys, sillä niin suuri joukko on isiä, jotka eivät eron jälkeen hoida osuuttaan vanhemmuudestaan - edes maksaen elatusmaksuja saati että toteuttaisi oikeuttaan lapsensa (-tensa) tapaamiseen. Tästä syntyy runsaasti kuluja yhteiskunnalle (mm. Kelan maksamat elatusmaksut), puhumattakaan siitä kuinka monen lapsen mieli murtuu isän välinpitämättömyydestä, hyljätyksi tulemisen tunteesta...

17.5.2012 21:26

Lapsi koston välineenä avioerossa.

Etelä-Karjalan Kesäyliopisto.
Ammatillissivistävä koulutus Lappeenrannassa.

Lapsi koston välineenä ja lyömäaseena huoltajuusriidoissa ja eroissa.

Koulutus on suunnattu lastensuojelun työntekijöille, lastensuojelulaitosten ja perhekotien henkilöstölle, sosiaalityöntekijöille, terveydenhuoltohenkilöstölle, psykiatrisen hoitotyön henkilöstölle, poliiseille, kasvatus- ja perheneuvolan työntekijöille, opettajille, juristeille, tuomareille ja syyttäjille, maahanmuuttajatyötä tekevälle henkilöstölle, seurakuntien työntekijöillle ja kriisityöntekijöille.

Sisältö

Lapsen ja toisen vanhemman suhteen tuhoaminen: kuka, miten ja miksi?
Merkitys ja psykososiaalinen oirehdinta lapsen kannalta
Tapausten oikeudellinen ja strateginen arviointi
Mitä voin ammattilaisena tehdä tilanteen purkamiseksi?
Koston psykologia: Miksi kostetaan, kuka kostaa? Onko kosto suloista?
Kosto avioeroperheessä: toisen vanhemmuuden tietoinen tuhoaminen.

Aika ja paikka
26.10.2011 klo 9.00 - 16.00
Kesäyliopisto, Lappeenranta.

Luennoitsijat
Helinä Häkkänen-Nyholm, psykologian tohtori, erikoistutkija
Nyholm Jan-Olof, kriminaalipsykologian dosentti, varatuomari ja rikosylitarkastaja

Hinta
195 €, sisältää luentomateriaalin sekä aamu- ja päiväkahvin

Ilmoittautuminen 12.10.2011 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään. Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
---

21.6.2012 03:02

Tuusulan sossun menettelyvirheitä ja lapsien pahoinpitelyä äidin toimesta. Lastensuojelu Tuusulasta ei välitä yhtään isän huolesta.Poliisillakin tutkinnassa nämä pitelyt vielä. Kesäloma-aikanakin lapset joutuvat (alle 2v ja 6v tytöt) joutuvat olemaan päiväkodeissa, vaikka isällä olisi heille rutkasti aikaa. Juttu on hyvin laaja ja aineistoa on kerätty. Mitä hirveämpiä faktoja. Tuusulan sosiaalitoimi vain ei isejä asiassa auta. Haukkuvat vain. Jopa ministeriö on kuullut asiasta. Tuomari Jorma Brusila olisi rakastavalle isille tarjonnut joka toinen viikonloppu vain. Isi pakotettiin sopimukseen. Tuusulan sossun Sari Tuominen ja Suvi Lappalainen yhdessä lasten äidin kanssa mustamaalaavat isää järjestelmällisesti, Espoon turvakodin mallin mukaan.

On videoita, äänitteitä, kuvia, nettiblogeja ja päiväkirjaa isältä vaikka kirjaksi saakka. Ja ne julkaistaan varmasti.

21.6.2012 07:28

Sitä nyt ei tiedä, onko tuo isä vaikkapa narsisti, kun tuota materiaaliakin on tullut kerätyksi noin runsaasti äitiä vastaan. Yleensä silloin, kun materiaalia alkaa kerääntyä, on jotain pielessä eli ns. näyttö kääntyy itseään vastaan. Sosiaalityöntekijät ovat ammattilaisia ja heillä ei ole aikaa eikä halua tehdä tahallaan vääriä ratkaisuja. Minulla on ystäväpiirissäni äiti, joka ei tiennyt isin puuhista eron jälkeen, kunnes lapsi ei enää suostunut isälleen menemään: isi oli heilunut humalassa, kun lapsi oli ollut hänellä. Kyseessä oli narsisti, joka luotti siihen, että pieni lapsi ei ymmärrä kertoa, mitä oikeasti on meneillään isin luona tapaamisissa. Tämä isi keräsi samalla tavoin materiaalia perheen öitiä vastaan ja yritti osoittaa hänet kelvottomaksi huoltajaksi. Tämä on sosiaalitoimelle varmaan jokapäiväistä työsarkaa, joten jos ei soiaalityön kentästä mitään ymmärrä, niin kannattaisi kirjoittaa myös siitä näkökumasta, hyvä Tuusulan herra. Kaverinko puolesta kirjoitat vaiko oletko kenties itse se kykeneväinen iskä? Tässä unohtuu sinulta nyt lapsen paras. Tuskin äiti turhaan itseään kuluttaa joka aamu rahtaamalla lapset päiväkotiin ja takaisin, kun saisi apua isästä omaan arkeensa. Nyt on tainnut joku kohta jäädä huomaamatta tuolla kirjoittajalla. Ihmiset ovat usein hyvin arvostelukyvyttömiä sen suhteen, mitkä asiat vain näyttävät joltain ja mitkä ovat sitten se totuus. Jos olet narsistin ystävä, hän osaa näytellä kivaa kaveria ja huolehtivaista isää, mutta kun asiat eivät mene niin kuin hän haluaa, niin silloin sinäkin ystävänä saat sen hyvin kierolla tavalla tuta. Otapa selvää taustoista ja tulet hyvin todennäköisesti yllättymään vaikka et sitä osaa aavistaa. Lapsia tämä analyysisi ei auta millään tavalla, vaan ihan samalla tavalla kuin aina ennekin he ovat uhreja. Heitä pitäisi auttaa eikä keskittyä syyttelemään sosiaalitoimea, mikä on tietysti helpompaa kuin oikeasta ajaa lasten etua. Eli mikä on päämääräsi, sekä että lapsilla olisi jatkossa hyvän elämän avaimet vaiko se, että on kivaa päästä osoittamaan sormella jonkin ammattikunnan edustajia.

2.2.2013 21:18

Kyllä sitä apua on tarjottu. Tarjottiin heti eron jälkeen kolmio Tuusulasta ja auto alle ilmaseksi. Jottei oisi lasten päiväkodit jne. muuttuneet. Tälle lähiäitien valioyksilölle se ei kelvannut, vaan oltiin evakossa monta kk ilman työtä,asuntoa saati rahaa. Silti eväsi lapsia koko ajan, vaikka he vielä kirjoillakin isän talossa. Ja nyt on menossa vieroittaminen ja perättömät ilmiannot. Äiti on jättänyt 2 ja 6 v tytöt yksin kerrostaloon pitkiksikin ajoiksi. Vie kuumeessa tarhaan. Ja pitää tarhassa min 10h joka päivä, vaikka isällä tarhapäivä olisi max 5h. Isä vaan haluisi, että lapset tulisi kotiin isoon OK-taloon,jonka perheelle itse omin käsin rakentanut. Ja on varsin pätevä lasten kanssa ja lapset kaipaavat kauheasti isää. Isällä on omia firmojakin eli ei mikään hampuusi. Kannattaa ensin miettiä monelta kantilta asiaa, ennen kuin narsistiksi huutelee! PA-syndrooma on sairaus naisillakin. Että evää jopa puhelinyhteyden isään ja isän sukuun se äiti! Nyt vuosi mennyt jo.

29.11.2012 14:40

Isyyslakiin harkittava muutosta avoliittoinnon takia.

Helsingin Sanomat 2.8.2011.

STT

Oikeusministeriössä kaavaillaan uudistuksia lähes 40 vuotta vanhaan isyyslakiin. Perhemuodot ovat muuttuneet oleellisesti siitä, kun laki 1970-luvulla laadittiin.

Isyyslain säätämisen aikaan avioliiton ulkopuolella syntyi vain noin 10 prosenttia lapsista, kun nykyään lapsista noin 40 prosenttia syntyy avioliiton ulkopuolella, useimmiten avoliittoon.

Avoliittoon syntyvien lasten isien isyyden tunnustamista pidetään hankalana ja sen katsotaan asettavan avoliittoperheet huonompaan asemaan kuin avioliittoperheet. Ministeriö on valmis harkitsemaan, miten tunnustamista voitaisiin yksinkertaistaa avoliitoissa. Kokonaan se ei kuitenkaan luopuisi isyyden tunnustamisen vaatimuksesta.

Ministeriön arviomuistio on lähetetty lausuntokierrokselle, ja lakiuudistushankkeen jatkovalmistelusta päätetään syksyllä.

----------

29.11.2012 16:14

Minulla oli 80 luvulla miespuolinen kaveri, joka oli eronnut ja hänellä oli pieni poika.

Poika oli äidillään. Eräänä viikonloppuna poika tuli isälleen viikonlopuksi. Meillä oli sopimus, että käyn heillä kylässä. Kun soitin ovikelloa ei asunnosta kuulunut mitään.
Jatkoin ovikellon soittoa ja huhuilin postiluukusta.

Vähän ajan päästä ovelta kuului rapinaa ja itkua. Pieni poika sai oven auki.

Poika itki ja kun kysyin mikä on hätänä niin hän sanoi, ettei isi herää.
Menin asuntoon sisälle ja näin sohvalla sammuneen viinalta haisevan isän. Poika ei ollut syönyt koko päivänä mitään ja suuri oli pelkokin siitä kun isi vaan nukkuu.

Soitin pojan äidille mitä oli tapahtunut ja hän tuli kiireesti hakemaan pojan pois.

Myöhemmin tämä isä uhkaili minua ja haukkui pystyyn, kun olin pojan äidille soittanut.

En katunut asiaa pätkääkään. Ja nyt tämä isi on entinen kaverini.

30.11.2012 12:09

Suurempi ongelma on se, etteivät isät halua tavata lapsiaan. Tästä nämä 'urhot' saavat taas yhden lyömäaseen lisää exiään vastaan. Väitetään, ettei ex mukamas anna tavata ja siitä seuraa exälle sanktioita. Sana sanaa vastaan. Vaikea siinä on exän yrittää kertoa totuutta, kun sossutantat eivät usko. Narsistiukot ovat kiertäneet monta sossutätiä ja psykologia pikkusormensa ympäri.

Toki näitä vieraannuttamistapauksiakin on olemassa, mutta eiköhän se ole marginaalinen ongelma. Isommat ongelmat ovat päinvastaisia.

Omaa isäänikään ei kiinnostanut tavata meitä lapsia, vaikkei tapaamisia oltu määritelty tai rajoitettu mitenkään. Muutaman kerran pyysimme päästä häne luokseen, mutta eipä huvittanut paljoa kännisen isän seura.

16.12.2012 22:29

Äidit halauavat aina tavata lapsiaa, mutta silti monilta lapsilta on riistetty tapaamisoikeus äitiin. Isä on saanut yksihuoltajuuden. Ainakin itäkeskuksen alueen sossut ovat kovasti ajaneet oikeudessa lapsia isilleen. Pahinta on se, että usein nuo isät on tuomittu väkivallan teoista myös lapsille ja joillakin on jopa pedofilia epäilyjä, mutta eihän lasta voi antaa kasvatusalalla työskentelevälle äidille, jolla on ex-miehestä tuollaisia epäilyjä ja jolla on ex- miehen tekemiä vakavia fyysisiä ruumiinvammoja. Äiti ei varmaan tulisi tukemaan tapaamisia, mutta nyt se yksihuoltaja isä peittelee tekojaan sillä, ettei anna lasten tavata äitiään ollenkaan. Se onkin ihan ok vai onko teistä?

19.12.2012 14:28

Isiä manipuloidaan julmasti ulos lapsen elämästä.

Varatuomari Anja Hannuniemen pian valmistuva väitöskirja nostaa esille eroperheiden lapsia sairastuttavan vieraannuttamisoireyhtymän. Suurimmassa osassa tapauksista vieraannuttaja on äiti, joka pyrkii sabotoimaan isän ulos lapsen elämästä. Usein vieraannuttaja sairastaa persoonallisuushäiriötä, mutta viranomaiset eivät osaa tunnistaa vieraannuttamiseen liittyviä vaaran merkkejä.

Kun viranomaiset eivät tilannetta tunnista, lapsi jätetään häiriintyneen vanhemman kynsiin.
Vanhempien eron jälkeen lapset joutuvat 85–90-prosentin todennäköisyydellä äideillä, vaikka isät ovat Hannuniemen mukaan huomattavasti aktivoituneet, kun taas naisten alkoholin käyttö ja tunnistettu väkivaltaisuus ovat huomattavasti lisääntyneet. Useimmissa tapauksista vieraannuttaja onkin siis äiti.

Vieraannuttaminen tapahtuu Hannuniemen mukaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä aktiivivaiheessa lähivanhempi keksii erilaisia kieroja tapoja pitää lapsi erossa etävanhemmasta.
– Vedotaan lapsen harrastuksiin, naapurin lapsen syntymäpäiviin tai milloin mihinkin, ettei toinen voi tavata lasta.

Lapselta voidaan myös takavarikoida etävanhemman antama kännykkä ja lasta voidaan kuulustella kuin rikollista etävanhemman asioista ja tämän uusista kumppaneista. Lapsi saatetaan eristää toisen puolen isovanhemmista ja suvusta.

Koska lapsi on luontaisesti lojaali lähivanhemman manipulaatiolle, lapsi hylkää etävanhemman. Lähivanhempi voi näennäisesti sanoa, että kannustaa tapaamiseen, vaikka on jo tehnyt työn vieraannuttaakseen lapsen etävanhemmasta.

Tuomioistuimet ovat Hannuniemen mukaan jo vuosia suosineet häiriintyneitä äitejä lähihuoltajiksi. Syykin on tutkijan mielestä helposti löydettävissä: Tuomioistuimet antavat periksi vieraannuttajille, jotka ovat hyvässä asemassa ja kulissit kunnossa, koska luonnehäiriöiset narsistit osaavat selittää asiat niin hyvin.

– Hyvin paljon lapsia menee väärille ihmisille, koska tuomioistuimet ovat ihan sekaisin. Siellä ei ole riittävää psykiatrista osaamista, eikä vieläkään tajuta, että äiditkin voivat olla väkivaltaisia ja tehdä pahaa lapsille.

– Isien pitäisi olla aivan täydellisiä, että he kelpaisivat vanhemmiksi. Äidit voivat olla juoppoja ja he saavat silti lapsen huoltajuuden. Järjestelmässä on selvä vinoutuma, Hannuniemi huomauttaa.
---------------------

2.6.2013 00:24

Mitenköhän te Hannuniemi voisitte katsoa tätä kyseistä asiaani? Kun yllä oleva kirjoituksesi sopii niin täydellisesti lasteni äitiin. Olisi minusta hyvä päästä jotenkin todentamaan juurikin tämä PA-syndrooma, jota IHAN oikeasti sairastaa hyvin moni nainen. Ehkä joku mieskin. Itse kun antaisin lapsia hyvin paljon äidille. Hän taas estää kaiken. Soitotkin. En oikein ymmärrä miksi? Meillä käsittely elokuussa, joten aikaa olisi teitäkin kuulla ja tavata.

28.12.2012 00:34

Kaksi tytärtäni annettiin iseille 8 ja 1 vuotiaat lastensuojelun toimesta.
Isät olivat kirjoittaneet paperiin ja kertoneet äidin pahoinpidelleen lapsiaan.
8-vuotias manipuloitu pidemmän aikaa kertomaan heille tarinaa.
itku kurkussa sanoi ettei äiti ole tällaista tehnyt puhelimessa äidille,mutta isän mieltä ei voi pahoittaa.Edelleen odotan 8-vuotiaan oikeudenkäyntiä en ole,kuin kerran tavannut 11 viikkoon.1-vuotiasta sain oikeudenväliaikaispäätöksellä tavata joka toinen viikonloppu.Pikaista apua tähän maahan rukoilen joka ilta.Lapsillemme haluamme hyvää.Lapsi kärsii eniten vääristä syytöksistä.

28.12.2012 15:08

Sitten on myös muistettava se, että narsistisen isän yksi keino on saada täysin normaali äiti näyttämään itse narsistilta - ärsyttämällä ja loukkaamalla tätä tieten tahtoen, jolloin täysin normaali reaktio on vakuuttavaan sävyyn isälle sen osoittaminen, että isä on väärässä. Tämä voidaan yrittää isän puolelta kääntää agressiviseksi käyttäytymiseksi ja kaikkihan me tiedämme, että näin se menee hyvin usein. Minä todella toivon, että tutkija Hanhiniemen oma tausta on niin puhdas, että tiedostamaton menneisyys hänen toiminnassaan ei ole päässyt vaikuttamaan tutkimustuloksiin. Ihmistieteilijähän varatuomari ei ole ja jos ei ymmärrä omaa ihmiskäsitystään, ei voi tehdä ihmistieteiden piiriin kuuluvaa tutkimustakaan. Pitäisikö tutkimustulokset jäävätä?

5.1.2013 13:37

MITÄS SITTEN JOS ISÄ VIERAANNUTTAA LAPSEN ÄIDISTÄÄN
VALHEELLISIN KEINOIN?
TAI ESTÄÄ LASTA JA ÄITIÄ TAPAAMASTA TOISIAAN VAIKKA ON YHTEISHUOLTAJUUS, JA ÄIDISSÄ EI OLE MITÄÄN SELLAISTA MIKÄ ESTÄISI TAPAAMASTA, TAI OLEMASTA HYVÄ ÄITI? Että ihmiset voi välillä miettiä sitäkin, että on olemassa miehiä jotka tekevät saman äidille, ja isät jotka ''riistää'' lapsen äidiltään valehtelemalla..

Kysymys: joko tämä lakiehdotus on mennyt läpi?

5.1.2013 17:41

Yllä mainitussa väitöskirjassa sanotaan "Suurimmassa osassa tapauksista vieraannuttaja on äiti, joka pyrkii sabotoimaan isän ulos lapsen elämästä.".

Toki vieraannuttaja voi olla kumpi tahansa, mutta ongelman poistamiseksi huomio tulee kiinnittää suurempaan ryhmään. Sivusta olen joutunut seuraamaan paria tapausta, joissa yleinen käytäntö tulee hyvin esille. Vaikka äiti olisi rapajuoppo tai henkisesti sairas, niin lapset kuuluvat hänelle. Vaatii vuosikausien taistelun saada tilanteeseen muutos. Hattua täytyy nostaa niille isille, jotka jaksavat sen tehdä, sillä tilanteesta eniten kärsii lapsi.

6.1.2013 14:20

Puolueeton:

en ole rapajuoppo enkä ole henkisesti sairas. mun ainoa ''rikos'' oli että sain uuden työpaikan toisesta kaupungista ja sanoin silloiselle aviomiehelleni siitä, että minä ainakin muutan sinne mielelläni lapseni ja mieheni kanssa ja hän ei halunnut muuttaa, en ymmärrä miksi, sillä hän ei ollut töissä, paitsi sillon tällön pätkätöitä jos sai.. ja siitä kehkeytyneen riidan päätteeksi, minä lähdin lenkille niin hän päätti mennä käymään sosiaalivirastossa itku silmässä että olen uhannut lapseni henkeä ja että olin päissäni ja että uhkasin viedä lapsemme pois suomesta. joka on paskapuhetta, sillä en ikinä uhkaisi lapsiani, enkä käytä alkoholia enkä ollut lähdössä suomesta pois, vaan olin muuttamassa ja muutinkin 200km päähän entisestä asuinkunnastamme. mutta hän kertoi sen niin vakuuttavasti ja he tekivät päätöksen että hänen täytyy lähteä lapsemme kanssa pois kotoa tai he vievät lapsen turvaan itse. siitä alkoi sellainen sota jota aletaan nyt jatkamaan uudestaan. ja helsingissä tapahtuneen 8vuotiaan tytön tapauksen vuoksi, aluehallintovirastot tutkivat myös meidän tapauksen paremmin.. Sosiaalityöntekijät tekivät virheen, muodostivat päätöksensä pelkkiin kuulopuheisiin. Sen jälkeen olin heidän silmissään ''lapselle vaaraksi oleva alkoholisti'' myöhemmin olen lukenut papereista nimityksekseni myös ''narkomaani äiti'' joka on todella naurettavaa koska en ole koskaan kokeillut mitään huumausaineita. Minulle on sen jälkeen syntynyt toinenkin lapsi ja olen onnellinen ettei hänen isänsä halunnut jäädä kuvioihin mukaan (ei kuulemma isyys sopinutkaan hänen kuvioihinsa), muuten olisin kuollakseni pelännyt saman asian toistuvan. Rakastan lapsiani. esikoistani en ole nähnyt 6kk, hänen isänsä ei hyväksy tapaamissopimuksia yms, ja jos tapaaminen sovittu, hän vetää sen muutamaa tuntia aiemmin ''puihin''. Mikä on outoa, sillä meillä on yhteishuoltajuus. mutta näin täällä hyvinvointivaltiossa, viedään lapset niiltä jotka ei ole tehnyt mitään väärää.

2.6.2013 10:58

Ikävää kuulla tuollaista, koska varmasti stressaa lasta pahasti, minkä takia koulunkäynti ja muukin elämä kärsii. Isä ei näytä käsittävän tätä. Itsekin olen kärsinyt vanhempieni erosta teini-iässä, mutta onneksi isä antoi valita kenen luo haluan enemmän ja pidin yllä kirjeenvaihtoa, koska harvoin oli varaa tavata häntä, eikä 1960-luvulla ollut kännyköitä, että olisi voinut soittaa edes ulkomaille tai sieltä Suomeen. Joka seitsemäs vuosi sain nähdä häntä, kun tuli Suomeen. Kävin kerran isän luona 1982-1983 noin kuukauden ajan. Kunpa älyäisi antaa periksi lapsille, etteivät kärsisi, muuten saattaa tulla mieron tie eteen.

7.1.2013 11:41

Nimimerkille "Lapsensa menettänyt": Tuossa tapauksessasi pitää nyt tutkia sosiaaliviranomaisen menettelyn laillisuus. Tee kantelu viranomaisesta ja nosta syyte isää vastaan kunnianloukkauksesta. Ole heti yhteydessä oikeusaputoimistoon ja hanki itsellesi siten oikeudellista taustatietoa ja -tukea. Todistajina raittiudestasi ja säntillisestä elämäntavastasi voivat toimia läheisesi, esim. omat sukulaisesi ja ystäväsi, jotka sinut tuntevat. Sosiaaliviranomainen on suomeksi sanottuna nyt kusessa, samoin lasten isä, kun selviää, että on menetelty hätiköiden ja laittomasti. Sinun pitää myös lopulta vaatia itsellesi korvauksia, kun asia tulee käräjäoikeuteen käsiteltäväksi, sillä syytehän tuosta varmaan nostetaan niin sosiaaliviranomasta kohtaan, joka on mentellyt huolmimattomasti taustoja tutkimatta, ainoastaan isää kuullen, sekä syyte lapsen isää kohtaan, joka on antanut sinusta viranomaiselle väärää tietoa eli harhauttanut viranomaista.

Voimia sinulle toivottaen- Äläkä missään nimessä jää nyt toimettomaksi, vaan soita heti sinne oikeusaputoimistoon.

7.1.2013 15:52

Minä olen tehnyt jo puhelimitse kantelun aluehallintovirastoon kyseisestä sos.työntekijästä, mutta se myös pitää tehdä kirjallisena, mihin tarvitsen kaikki sen ajan asiakirjat sostt:ltä, joka ei ole toimittanut niitä vieläkään ja marraskuun lopulla pyysin ne.. Avista sanoivat että 14 päivää toimitusaika jos ei estettä ole..
Mitä se tekee niille papereille? Muokkaa niitä?

23.1.2013 00:47

Minä olen äiti, joka on menettänyt lapsensa painostuksen varjossa. Tämä mies on vienyt äitiyteni ja uskoni yhteiskuntaan. Ainoa ohje on alkaa käräjöimään mutta siihen minulla ei ole rahaa tai aikaa sitä 3-6 vuotta siihen mennessä lapseni on jó aikuinen. Ex kiristää minua tapaamisten välissä, jos vaadin jotain lapselleni. En saa nähdä lastani. Hoidin häntä monta vuotta, mutta en uskaltanut puolustaa itseäni. Menetin lapseni en toki kaikkia, mutta yhden. Mielestäni kyse on vain rahasta. Mitä tulee näihin isien vaatimuksiin. Minusta äidit jotka ovat todella tärkeitä lapsilleen ja luonnostaan hoivaavia. Heiltä riistetään nyt äitiys ja kenenkä toimesta näiden aivottomien miesten en tiedä mitä he oikein ajattelevat. Kuinkahan paljon viimeisen 10 vuoden aikana on väkisten, vaikka minkä syyn takia annettu huoltajuus isille aivan normaaleilta äideiltä, kunhan mies on osannut hoitaa näihin uusiin lakeihin nojaten asioitaan. Kyllä nykypäivänä naisten asema suomessa on samalla tasolla kun näiden kehitysmaiden ns. intialaisten naisten.Suomalaisilla äideillä ei ole enää mitään oikeuksia kyllä taitaa nyt suomessa olla miesten määrittelemät oikeudet. Minusta tässä olisi jo aika tehdä jotain äidin oikeudet kunniaan.
Onneksi jo venäjälläkin on kiinnitetty huomiota tähän täysin ala-arvoiseen toimintaan mitä suomessa tapahtuu lasten etuihin vedoten. Toivottavasti nuo uudet lait ei mene taas läpi

2.2.2013 22:17

" Kyllä nykypäivänä naisten asema suomessa on samalla tasolla kun näiden kehitysmaiden ns. intialaisten naisten.Suomalaisilla äideillä ei ole enää mitään oikeuksia"

Sinulla ei ole mitään käsitystä äitien julmuudesta ja miesten alistetusta asemasta.

23.1.2013 15:38

Kyllä olen samaa mieltä. Tässä ei nyt nähdä metsää puilta. Miehet ovat sitten lopulta aina kuitenkin käytännössä kädettömiä, jotka eivät edes yhtä arkipäivää osaa hoitaa niin, että lapsella olisi laadukas arki, mikä tarkoittaa mm. puhtaita petivaatteita, aamupalaa, ajoissa nukkumaan menoa iltaisin, tuetaan lasta, että läksyt tehty, katsotaan perään, että liikuntavarusteet on mukana asianmukaisesti, lapsella on puhtaat vaatteet ja siisti tukka koulussa jne. Näitä käytännön asioita miehet eivät yksinkertaisesti ole kykeneväisiä hoitamaan ja yhdellekään miehelle ei pitäisi antaa yksinhuoltajuutta eikä annettaisikaan, jos mittarina olisi arjen laadukkuus lapsen näkökulmasta. Tästä on niin monta ikävää esimerkkiä nähty, kun on ollut isän vuoro hoitaa ihan normaalin ydinperheen asioita, niin eiväthän ne hoidu. Mikä tässä on ongelmana? Miehet eivät osaa hoitaa lasta, joten eikö tätä keskustelua voisi lopettaa tähän tosiasiaan?

1.2.2013 09:52

Väitetään, että monet (huom. puhun nyt normaaleista isistä ei väkivalta, addikti jne)isät eivät haluaisi tavata lapsiaan, mutta tosiasiassa he eivät halua olla tekemisissä EXÄNSÄ kanssa, josta ovat samasta syystä eronneet.

Sopikaa lasten nouto ja palautuspaikaksi, paiväkoti, koulu tms. muu neutraali paikka, jolloin ei tarvitse olla tekemisissä TEIDÄN kanssanne.

Tällöin lastenkaan ei tarvitse altistua katkerien expuolisoiden henkiselle mahtailulle vaan he voivat olla turvallisin mielin ja näyttää tunteensa joutumatta miettimään ketä pitäisi kulloinkin miellyttää.

Ex puolison kanssa tekemisiin joutuminen on monelle isälle hyvin suuri kynnys, ja jo se voi estää lasten tapaamiset, saatikka jos mamma sattuu olemaan katkera.

Mammat usein käyttävätkin lasta ns. talutusnuoranaan jolla koittavat hallita ex miestää.
Lasten yhteishulto onnistuu normaalivanhemmilta aivan hyvin muutamalla kyllä ei tyylisellä tekstiviestilla vuodessa.

Erossa erotaan ex puolisosta LOPULLISESTI ei lapsista.

1.2.2013 10:21

En jaksa uskoa, että äideillä riittäisi nenrgiaa tai edes halua ex-puolison hallitseminseen - näyttää ihmistieteilijön ja samalla äidin silmissä nyt siltä, että tämä on ainoastaan edellisen kirjoittajan omassa mielessä tiedostettu asia ja meillähän on sosiaalisen konstruktivismin periaatteiden mukaisesti jokaisella oma omiin kokemuksiimme pohjautuva tapa mieltää asioita ja tiedostamienn toisi tapaan toimia laadukkuutta. mielestäni ei ole laadukasta, jos vanhemmta eivät pysty kommunikoimaan muuta kuin muutamalla tekstiviestillä, jolloin yhteisistä kasvatuksen ohjenuorista sopiminen jää huomioimatta. Ei kovin hyvö juttu lapsien kannalta, mutta kaikilla ei ole toki samoja valmiuksia toimia vanhempina. En kyllä itsekään mielläni tapaa ex-puolisoani, mutta nielen vastustukseni hyvien kasvatusperiaatteiden vuoksi, jotta lapsilla on turvallinen, systemaattinen arki ja lapsuus kokoanisuutena.

1.2.2013 14:02

Tämä on valitettavasti mahdotonta varsinkin tilanteessa, jossa toinen vanhemmista on (tai molemmat) ovat mielenterveysongelmaisia.
On naivistista kuvitella, että vanhemmat, jota eivät ole tulleet toimeen keskenään avioliiton aikana, kykenisivät toimimaan yhdessä eron jälkeenkään ja lisäksi valta-asetelma on kieroutunut.

Yksinhuoltaja äitien on kuitenkin suhteellisen vaikea löytää uutta kumppania verrattuna etäisään, joten katkeruus tuntuu äideillä tiivistyvän ja exästä tulee se oksennussanko, jolle voi lasten siivellä oksentaa kaiken hamituksensa.

Harvempi mies tälläistä touhua sietää kun ei ole enää pakko, senhän vuoksi monikin on joutunut perheestään eroon alunperinkin kun se toinen osapuoli on niin kestämätön ja siitä kuristus otteesta on ollut päästävä irti.

Lähtökohtaisesti normaalien vanhempien olessa kyseessä pitäisi oletuksena lapsen olla 50%/50% molemmilla vanhemmillaan, jos sitten jompi kumpi vanhempi ei vaikkapa koe sitä mahdolliseksi vaikkapa työtilanteen vuoksi, voisi sitä oikeudestaan luopua vaikka siihen asti kunnes työtilanne muuttuu. Tämä pitäisi kirjata lakiin ja sen rikkomuksesta (toinen koittaisi estää, vieroittaa, häiritä jne.)
Lähi vanhemman ei myöskään automaattisesti pitäisi olla äiti vaan osapuolet voisivat sopia tai sossu objektiivisesti myös taloustilanteen huomioiden valitsisi lapsille optimaalisemman kodin. Tämä ei nykyisellään toteudu ja lapsia pidetään äideillään kaataen valtion rahaa tukitoimiin, jotka ovat usein vääränlaisia ja riittämättömiä, sen sijaan, että lapsi sijoitettaisi toiselle vanhemmalleen ja toinen vanhempi olisi henkisesti ja taloudellisesti aivan hyvin kykenevä ja halukaskin huoltamaan lapsiaan.

Pahimmillaan lapset ovat nykyisellään lastensuojelutoimen siunauksella ikäänkuin panttivankina sopimattomalla äidillään. Isä maksaa elatustukea saamatta tavata lastaan.

Oma lapseni saa olla isänsä luona vähintään joka viikonloppu (koulun vuoksi, ennen koulunalkua oli yli 12vrk/kk), tietysti matkoille jne. menee ja silloin on pidempään. Mieheni oli se katkera osapuoli, joten isä lapsi suhteen tukeminen vaati minulta paljon myönnytyksiä ja hermoja olla provosoitumatta. Viestintä oli pakko laittaa minimiin, jottei anna toivoa tai provosoi toista, noudot ja palautukset päiväkotiin tai kouluun, pitää sietää kun vaatteet tulee likaisina ja tavaraa puuttuu kun lapsi tulee kotiin, tukka voi olla takussa jne. tiedän kuitenkin, että vaikka hän ei sopinut minun aiomiehekseni hän on hyvä ja huolehtiva isä, joka tekee asiat omalla tavallaan. Myös omaehtoisesti olen ehdottanut, että esim. tytön ollessä 2 viikkoa yhtäjaksoisesti isänsä perheen luona olen ilmoittanut, että voi hyvin maksaa vain puolikkaan elatustuen.

Nyt lapseni käy 2-luokkaa yksityiskoulussa pärjää erinomaisesti, voi huoletta olla oma itsensä tykätä isästä, äitipuolesta ja äidistä, isäpuolesta ilman pelkoa, että tunteitaan ei voi näyttää ja iloita mukavista tapahtumista molemmissa kodeissa, hänestä on kasvamassa iloinen, empaattinen ja onnellinen ihminen, jolla on ukkeja ja mummoja, ympärillään monen suvun turvaverkko, jota varmasti hänkin elämänsä varrella tulee tarvitsemaan.

Toivottavsti mahdollisimman moni äiti kykenisi ajattelemaan lapsensa etua sen oman tuskansa ja katkeruutensa takaa, kun näin ei ole pitäisi lainsäädäntöä uudistaa vastaamaan nykyistä tilannetta, jotta lapsia voidaan suojella ja heille turvata hyvä pohja tulevaisuudelle.

1.2.2013 16:35

Niin, kyllä tilanteita on monenlaisia, niinkuin ihmisiäkin. Useinhan tilanteet ovat kaikilla kuitenkin monimutkaisempia kuin päälle päin näkyy. Voimia kaikille, jotka näissä tilanteissa tsemppaavat. Jokaisella on omat ristinsä ja kukaanhan ei ole sanomaan, kenen risti on se painavin.

1.2.2013 22:49

Erotapauksissa pitäisi ajatella vain ja ainoastaan lapsen etua ja oikeuksia, ei vanhempien.

Hirvittää ajatuskin, että minut olisi lapsena pakotettu säännöllisesti juopon isäni luokse. Ennen eroa joudun aivan riittävästi todistamaan isäni väkivaltaisuutta äitiäni kohtaan. Ulkopuolisten mielestä taas isäni oli mitä mukavin ihminen ja arvostetussa asemassa pikkukaupungissamme. Tuskinpa kukaan olisi uskonut, jos äitini olisi yrittänyt säästää meidät lapset lisäkärsimyksiltä. Pahimmassa tapauksessa kahta työtä tekevä yksinhuoltaja äitini olisi joutunut vaikeaan taloudelliseen ahdinkoon, mikä olisi vaikuttanut myös meihin lapsiin suuresti negatiivisella tavalla.

Ei siis missään nimessä tuollaista yksisilmäistä määräystä tai sakkorangaistusta saa laittaa voimaan. Se ei ole lapsen etu.

7.3.2013 14:37

Mikä tän yhdistyksen nimi on ja onks sillä kotisvut jossain? Luulis et ainakin se toimittaja joka kuka tän jutun on kirjoittanut vois ehkä vastata tähän myös jotain.

7.3.2013 18:44

Äidiksi ei synnytä.
Äitiys ei takaa isyyttä parempaa "kasvatusta" lapselle.
Äiti ei ole "luonnostaan" hellempi kuin isä.
Äitiys voi pahimmillaan olla tyranisoivaa - koko perheelle.
Myytit romukoppaan.
Tasa - arvo isälle on perustuslaillinen oikeus.
Nainen (äiti) ei ole "heikompi astia".

3.6.2013 16:26

Hitler oli olemassa kun taas jumalaa ei ole. Siinä se ero.

3.6.2013 19:23

Mistäs tiedät, älä ole niin varma!

4.6.2013 00:05

Tieto on tietoa, usko on luulottelua.

4.6.2013 09:01

Tottakai Hitler oli olemassa. Järkeä vähän yleissivistykseen ja historian tietoihin toivoisin.

4.6.2013 09:41

Lapsen ja isän tapaamisoikeuden rikkomista pitäisi tarkastella Suomen yleisimpänä ja pitkän aikavälin seuraukset huomioiden myös vakavimpana ihmisoikeusrikoksena.

4.6.2013 10:02

poikani tuomittiin äidille joka oli alkoholisti .tulos oli Xsä joi itsensä hengitä

4.6.2013 11:23

Näissä tapaamisoikeuksissa olisi ehdottomasti kysyttävä lapselta haluaako hän tavata Isää / Äitiä ja lasta myöskin kuunneltava.

Eerikakin olisi vielä hengissä, jos häntä olisi kuunneltu ja uskottu, kun tyttörassu moneen kertaan pyysi, ettei häntä vietäisi Isän luoke, kun hän ei halua sinne mennä.

Sama pätee myöskin Äiteihin ei toisen tarvitse aina olla juoppo, kun psykopaatti on oikeasti hullu, joka osaa sen peittää pahuutensa niin hienosti, ettei ulkopuoliset huomaa.

Ottakaa eronneet ihmiset itsellenne kunnollinen asianajaja (esim. elatusvelvollisten liitosta saatte loistavan), koska maallikko ei pärjää byrokratian rattaissa itsekseen.

4.6.2013 11:36

Hyi tommottis juopoille. Kaikkee se kirkkoviina ja sakramentitkin synnyttää. Lailla pitäis kieltää tommonen pelehtelöinti.

4.6.2013 14:23

Ihan kuin aikamme viisain ihminen, Einstein, kirjoitti että raamatun kertomukset ovat typerimpiä ja lapsellisempia ihmisten luomuksia. Uskokaamme viisasta, typeriä ovat. Voimme vain yrittää varjella lapsiamme niiden typeryydeltä.

14.9.2013 09:27

Tämän artikkelin kommentoijista tilastojen mukaan hyvin monet ovat kokeneet erotilanteen omassa lapsuudessaa. Kertokaa siis mieluummin omia kokemuksia älkääkä arvailko mitä muissa perheissä on tapahtnut. Teillä on varmasti myös omia aitoja kokemuksia ja tunteita tästä asiasta. Minun tarinani on tyypillinen:isäni oli alkoholisti. Melkein murrosikäiset lapset vaativat avioeroa, isä jatkoi juopottelua, erotilanteen jälkeen ja kaiken sen häpeäntunteen kokemisen jälkeen tapasin isäni 10v jälkeen yhden kerran. Se riitti. Seuraava tapaaminen oli seurakunnan kylmähuoneessa. Mietin vaan omalta kohdaltani sitä tuskaa ja häpeän tunteen jatkumista jos minut olisi pakotettu säännöllisiin tapaamisiin isäni kanssa. Olisi myös kiva kuulla muitakin kokemuksia ja tuntemuksia omalta kohdaltanne..

24.9.2013 14:28

Mielestäni erotilanteissa tulisi miettiä miksi on erottu? Ja kuka eron haki ja mistä syistä? Sen mukaan määrättäisiin lapset sitten joko äidille tai isälle. Lapset jäisivät kirjoille sen vanhemman luokse joka on valmis esim. jatkamaan liitossa, tai joka on ns. vastuuntuntoisempi sekä valmis tekemään lastensa eteen enemmän.
Se vanhemmista joka hakee eroa esim. vain siksi kun haluaa bilettää voisi mielestäni toimia vain etävanhempana.

Ites koin eron juuri sen vuoksi kun toinen osapuoli halusi bilettää, en kaipaa vanhaa suhdetta. Olen elänyt vain aikamoisessa hässäkässä melkein 17 vuotta, kun en ole voinut vaikuttaa omien lasten elämääni riittävästi, on ikävää seurata taustalta kun lapsien ongelmat kasvavat iän myötä.

Nyt juuri ennen täyttä ikää sain toisen lapsista itselleni asumaan, ilmeisesti ex ei enään pitänyt lasta niin "arvokkaana"koska lapsilisätkin loppuivat...

27.9.2013 11:33

Itse erosin aikoinani, kun miehellä on ruoho vihreämpää aidan takana..
Mies ei koskaan osallistunut kuluihin tms. Ei ollut mukana harrastuksissa.
No erohan siitä tuli. Minä tein kaikkeni, jotta lapset tapaisivat isäänsä joka toinen viikonloppu. Kunnes mieheni uusi mustasukkainen vaimo ei hyväksynyt enää yhteydenpitoa. He muuttivat tuhansien kilometrien päähän. Loppui tapaamiset ja elatusmaksut. Ei tule edes synttärikorttia. Mutta yhteyshuoltajuudesta exä pitää kiinni kynsin hampain. Lapset eivät enää halua mainitakkaan isänsä nimeä, saatikka puhua hänestä. Surullista, mutta totta!

12.12.2013 09:12

Tuota...
Pitäisin hyvin hyvin mielekkäänä sitä, että kaikki vanhemmat yhdessä taistelisivat tasa-arvoisten tapaamisoikeuksien puolesta.

Tämä ei nimittäin todellisuudessa ole asia, jossa "naiset saavat hyötyä miehen kustannuksella" tai varsinkaan "äidit saavat hyötyä isän kustannuksella". Eihän yksinhuoltajaksi sopimaton nainen todellisuudessa arjessa hyödy yksinhuoltajuudestaan, vaan se on haitta. Se, että saa sen, mitä kuvittelee haluavansa, ei ole hyöty. Nainen ei myöskään hyödy kostostaan, sen paremmin kuin tapaamisista sluibaamalla exäänsä kiusaava mieskään. Lisäksi molemmat tekevät vahinkoa lapselle - mitä he tuskin todellisuudessa haluavat.

Kaikissa perheissä vanhemmat eivät myöskään ole isiä JA äitejä, vaan on yhden sukupuolen pareja. Ymmärtääkseni Suomen laissa samaa sukupuolta olevien lasten oikeudet vanhempiinsa ovat epävarmat. Tulevaisuudessa tilanne todennäköisesti (tavallaan toivottavasti) vaikeutuu entisestään, kun perhemuodot monimuotoistuvat, ja lapsella voi olla kolme pääasiallista lähiaikuista siinä missä ennen oli kaksi.

Eli ehkä se Lapsen oikeus vanhempaan ry. olisi lopulta kuitenkin se teh juttu?

Mutta vielä tähän:
Miehet saadaan helposti näyttämään hirviöiltä siksi, että he eivät puhu asioistaan. Niinpä heillä puuttuu pitkän aikavälin todistajat ja tuki. Myös epäilystä väkivallasta on helppo käyttää hyväksi, koska niin suuri osa sairaalahoitoa vaativasta lähisuhdeväkivallasta on miesten harjoittamaa. (Miesten pitäisikin siis aktiivisesti alkaa korjata sukupuolensa asemaa ja mainetta "väkivaltaisena" sukupuolena.)

Mikäli pidetään kiinni sukupuolisegregoivasta lähestymistavasta, niin mielestäni olisi myös miesten etu ajaa rangaistuksia tapaamislupausten rikkomisesta. Tämä osoittaisi, että myös isät suhtautuvat vakavasti lasten oikeuteen nähdä vanhempiaan eivätkä ainoastaan omaan oikeuteensa nähdä lapsia.

12.12.2013 09:42

Onko tilanne toisiaan niin vaikea, että vain rangaistus tai pelko rangaistuksesta voi ratkaista ongelman?

En usko tähän. Aikuiset ihmiset eroavat ja siihen on mitä moninaisempia syitä, harvoin ero on molemmille osapuolille ns. erottiin ystävinä tilanne.
Lapsille vielä vähemmän. Lapset kehityksestä riippuen ymmärtävät asian omalla tavallaan, osa hyvinkin erikoisesti.
Osa vanhemmista käyttää lapsia lyömäaseena entistä puolisoaan vastaan – joka on tietysti erittäin raukkamaista ja väärää niin toista osapuolta kuin
lapsia kohtaan. Väärinkäytöksiin syyllistyvät niin naiset kuin miehetkin – syynä voi olla kauna ja katkeruus jota toinen osapuoli tai molemmat kokevat toisiaan kohtaan.
Valitettavaa on se, että lapset eivät osaa käsitellä tilannetta ja voivat tulkita sen täysin väärin.
Parasta olisi jos edes tapaamisoikeuden tahallisesta rikkomisesta tulisi jokin sanktio – vaikka eihän se välttämättä mitään auta, mutta ehkä jotain.
Avioeron jälkeen pitäisi olla valvottuja tapaamisia jotka järjestäisi jokin kolmasosapuoli, mikäli vapaaehtoinen järjestelmä ei tuota haluttua tulosta.
Toki parasta olisi, että avioparit hieman harkitsisivat milloin lapsia tehdään ja kenen kanssa – sitoutuminen näyttää olevan aika vaikea asia ja sitä avioliitto ja perheen perustaminen vaatii.
Lapsen etu pitäisi olla aina ensimmäisenä – mutta nykyinen yhteiskunta tuntuu suosivan itsekkäitä ihmisiä ja lapset jäävät tässäkin prosessi yleensä muiden etujen alle.

12.12.2013 10:55

Myös siitä pitäisi olla vielä tuntuvammat sanktiot jos vanhempi on kännissä tai muutenkin "örveltää" ja ei hoida lasta asian mukaisesti.

Sanktiona ei mikään tapaamisoikeuden menetys ja pienet sakot, vaan vanhan tavan mukaan kunnon selkäsauna siitä olisi paikallaan. Koska selkäsauna nykyisin on kielletty, niin ainakin yksityisyydensuojan poisto ja julkinen maineen menetys.

12.12.2013 11:34

Siinä sanktiossa käy niin, että se joka on selvä osapuoli saa syyt niskoileen ja sossunkimppuun. Sossun ämmät on sellaisia että ne hyökkää syyttömän osapuolen kimpuun ja ottaa vuosiksi syyömän osapuolen silmätikuksi. Se toinen osapuoli saa övertää kännissä eikä sinne edes tehdä kotitarkastusta, syyttömän osapuolen asunto tarkistetaan yllättäen ja penkotaan kaapit ja kaikki. Jos kieltäydyt, niin sossun ämmät sanoo, me soitamme poliisin. Kiitos vaan kun veitte suklaata sossunämmien kavereille

29.12.2013 13:26

Olen itse käynyt 2 vuoden prosessin lapseni tapaamisesta. Halusin avioeron kun tyttäreni
oli 3-vuotias, Ex.llä oli edellisestä liitosta 2 teini -ikäistä poikaa, enkä tullut heidän
kanssa toimeen, lopulta meni välit myös ex:n kanssa poikki.Siis itse olen myös
syyllistynyt tyhmyyksiin. Mutta se on mennyttä, joka kuitenkin jatkuu ja jatkuu!?

Oma 5-vuotias tyttäreni on sotkettu riitoihin mukaan, ja lapseni on minulle kaikki
kaikessa. Eli maailman tärkein asia, olin vanhempainvapaalla mms. melkein 1 vuoden.
Luulen tuntevani lapseni.Lapset kasvavat kyllä koko ajan.
Ex:n on a-syntyinen, menetti a-miehensä tapaturmaisesti . Luulen
ja tiedän että hän ei kykene ymmärtämään että lapsella on yhteishuoltajuus ja
kaksi kotia.Hän kuvittelee että jatkan samojen virheitten tekoa mitä tein esim.
hänen poikien kanssa. Mutta tyttö on ainut ja oikea lapseni.
Ex teki ilmoituksen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä lastensuojeluun,
jotka sitten vain puhelinkeskustelun perusteella kanssani tekivät poliisille
rikosilmoituksen. Ex mustamaalasi mms. soitti sisarelleni ja tyttäreni
kummisedälle kertoen olevani pedofiili. Poliisin tutkinta ja Tampereen sairaalan
tutkinta kesti melkein 1 vuoden. En ole tai ollut syyllistynyt mihinkään
väitettyyn. Sitten tämä sosiaalityöntekijöiden käyttäytyminen, osa oli jo
tuominnut minut psykiatrian lääkäriä myöden, tosin hänen käytös kyllä
muuttui tutkinnan päätyttyä. tällä hetkellä luotto Riihimäen sosiaalityöntekijöihin
on huono. Jotain hyvää: Päivähoidon kanssa ollut ihan hyvät asialliset välit.
Sitten käytiin oikeusprosessit läpi, päätös tuli joulukuussa. Yhteishuoltajuus
jatkuu. Ainoastaan tuli tehtävä jako.Aloitamme tyttäreni kanssa kaiken alusta.
Pitää palauttaa luottamus tyttäreeni, häntä on niin pahasti manipuloitu,
Ex:n ja hänen poikien taholta. Tapasin häntä valvotusti prosessin aikana.
Miksi kirjoitin tästä, niin ex:n pojat ovat äidin juonessa mukana, mms.
vanhempi yritti hakea lähestymiskieltoa , Lahden käräjäoikeudessa.
Vaikka en halua hänen kanssaan missään tekemisissä olla.Tietääkseni
olen virheitäni pyytänyt anteeksi.
Nyt joulun jälkeen Ex:n täysi-ikäiset pojat yrittivät painostaa, mitä saan
lapseni kanssa puhua ja tehdä. Esim. en heidän mukaan saa lastani saa
saunaan viedä??? Ex:n pojat on a-syntyisiä, joten heille meidän
sauna kulttuuri on vieras.Mutta maassa, maan tavalla, lakeja noudattaen!!

15.2.2014 01:03

Olen yh vanhimmalle lapselle. biologista isää yritin saaha lapsen elämään heti syntymän jälkeen reilu 3v. Ei kiinnostanut luovutin ja jatkoin elämää isovanhempien kanssa olin paljon tekemisissä ja he auttoivat paljon. Kunnes löysin uuden puolison ja hän otti vanhimman omakseen on myös yhteinen lapsi jo. Nyt 3vuotta myöhemmin sukset meni ristiin isovanhempien kanssa. Biologinen ryntää tilanteseen tapamisoikeudella ei siinä olin tohkeissani et viimeinkin, mutta ei biologinen kuletti lapsen joka tapamisella isovanhemmille. Voi sitä surua kun lapsi palaa kotiin suruissaan kysyen et milloin ne iskä tapamiset alkaa.. sitten ne lastensuojelu ilmoitukset milloin pahoinpideltiin oliko mustelmia henkistä ja fyysistä väkivaltaa yht helvettiä sanon minä. Ei siinä omassa lapsuudessa isä meiltä kielettii äidin toimesta aikuis iällä alettiin puhumaan "pahaa" isään syntyi inho niitä juttuja kuunnelessa. Mutta onneksi oma tahto kova ja aloin selvittää juttujen todenperäisyyttä ja yllätyin positiivisesti, ne jotka oli meiltä kieletty löyty vihdoinkin itselleni vastineen kieletystä suvusta, ennen en ollut kokenut kuuluvani joukkoon mutta nyt kuulun ja joku oikeesti on samallainen kun minä omassa suvussa. Biologisen tapamiset olen evännyt itse lapsi kun on sen ikäinen että osaa itse päättää nii otetaan yhteyttä biologiseen yhdessä. Toivon et tuo noitten häirintä ei enää jatkuis kauaa!

13.4.2014 12:08

- lapset jotka etsivät isäänsä vuosien jälkeen etsivät useinkin vastauksia ja se on lähtökohta etsimiselle. lisäksi he etsivät identiteettiään.
- on paljon isiä jotka käyttäytyvät huonosti äitiä ja lasta kohtaan eivätkä ymmärrä ottaa vastuuta tästä käytöksestä. lapsi ei ole tyhmä. jo ihan pieni lapsi tietää oikean ja väärän merkityksen ja häneltä ei sitä missään tapauksessa saa viedä. näin kuitenkin tehdään eli pakotetaan lapsi tapaamaan vanhempaa joka on pilannut jo välinsä lapsen kanssa.
äidillä on vääjäämättä suurempi merkitys lapsen elämässä. joka kieltää tämän myöntää oman sivistymättömyytensä sillä niin se biologia toimii. halusi tai ei.
jos isä toistuvasti kohtelee äitiä lapsen silmien edessä tai äidin selän takana huonosti se jättää isot arvet. isommat kuin jos lapsi menettää isän. tästä on niin paljon tutkimustuloksia että tässä tutkimusten luvatussa maassa pitäisi nämä tulokset hyväksyä.
- on olemassa ns syndrooma jossa isä kohtelee äitiä ja naista erittäin huonosti ja jopa haluaa tuhota tämän. tämä syndrooma on maailmalla myös hyväksytty mutta meillä ei. miksi ? tästä on paljon näyttöä koska kulttuurissamme on paljon väkivaltaa ja se vääjäämättä vaikuttaa miehen ja naisen suhteeseen.
tässä tapauksessa isä jo lapsen syntymästä lukien saattaa käyttäytyä äitiä kohtaan huonosti. syndroomalla on merkitystä siinä miten äiti on lastaan huolehtinut. eli äiti jolta esimerkiksi on viety mahdollisuudet hoitaa poikaa kuten äidin kuuluu vaikuttaa paljon pojan kasvettua aikuiseksi tämän tapaan kohdella naista. poika joka ei ole saanut äidin rakkautta hakee sitä aikuisena.
- jos lapselta viedään oikean ja väärän tulkitsemisen taito ja mahdollisuus viedään häneltä myös itsesuojeluvaisto tulevaisuuttaan ajatellen. tällainen lapsi ei osaa löytää oikeita ihmisiä vaan hyvin helposti löytää itsensä väärien ihmisten seurasta.
- on biologinen tosi asia että äidillä ja isällä on lapselle oma merkityksensä. äiti on se joka huolehtii ja on ehdottomasti tärkein asia lapsen elämässä pitkälle nuoruuteen asti. isän rooli on HUOLEHTIA näistä kahdesta ja näyttää lapselle näin että tämä on turvassa. tämä tarkoittaa erityisesti henkistä suhtautumista äitiin ja lapseen ja vuorovaikutuksen tasoon. jotkut isät eivät tajua tätä ja tämän asian rikkomisesta on tullut heille pakkomielle.
- huolestuneena seuraan tätä tasa arvo ilmiötä josta risikko puhuu. sitä kun oikeasti ei tässä lapsen maailmassa ole. on uskomatonta tietämättömyyttä biologian tosiasioista että väittää että sellainen maailma on olemassa.
neuvoloissa äidit kulkevat kädet kynkässä kun isät kantavat äitiä huutavaa lasta.
näin se menee ja jokainen lapsia aidosti ymmärtävä tietää tämän.
- jos haluaa olla lapselleen hyvä isä kohtelee ehdottomasti äitiä hyvin ja antaa äidin hoitaa lapsensa. kun äidillä on luottamus isään isänä ei varmastikaan tarvitse ajatella että tapaamiset eivät toteudu tai tulee hankaluuksia.
- lapset maksavat. tämä on fakta. jokainen isä joka ruikuttaa tästä asiasta kertoo totuuden siitä mikä kaiken kiusanteon ja kiukuttelun takana on. raha. ja kateus.
- valitettava tosi asia on että isä joka täällä ruikuttaa näistä asioista kertoo omasta puolestaan siitä miten on pilannut välinsä elämänsä tärkeimpiin ihmisiin.
vastuun ottaminen omasta tekemisestään ja toiminnastaan kannattaa. se ehkä voi poikia muutosta. lapsen kustannuksella sitä ei saa tehdä.
- LASTA EI SAA PAKOTTAA !

13.4.2014 14:41

Onko lapsilla oikeus tietää vanhemmistaan enemmän kuin vanhempi lapsilleen haluaa tietoa antaa. Meneekö vanhempien yksityisyydensuoja lasten edun edelle?

Syitä lasten vieroittamiseen toisesta vanhemmasta on paljon.
Yksi näistä vähemmän julkisuudessa ollut PAS-ilmiö.
Toinen syy josta ei kirjoiteta on se, että toinen vanhempi pelkää omaa varjoaan (= aikaisempien tapahtumien ja valheiden paljastumisen pelko). Tämä ilmiö tulee esille hyvin sein "Kadonneen jäljillä" ohjelmassa. Lapsi voi saada nämä asiat tietoonsa vasta vanhempansa kuoltua, jos hänellä on riittävästi tahtoa tietojen hakemiseen.

Silloin kun kyseessä on todistettavissa narsismiin perustua PAS-vieroitusilmiö, sitä ei voi puolustella mitenkään ja se pitäisi saattaa rangaistavaksi.
Lapsella tulisi aina olla biologisen vanhemman tahdosta riippumaton oikeus saada tietää omat vanhempansa ja esi-vanhempansa yksityisyyden- ja tietosuojan mitenkään sitä estämättä. Näiden tietojen tulisi olla lapsella saatavissa viimeistään 12-vuoden iässä.

14.4.2014 00:10

Edelliseen kirjoitukseeni jäi luvattoman paljon kirjoitusvirheitä.
PAS-vieraannuttamisesta löytyy kuvaus linkistä http://www.pasvanhemmat.info/?page_id=12.

14.4.2014 11:24

Ei isät tarvitse tapaamisoikeutta. Heillä on mahdollisuus tehdä lisää jälkikasvua. Vai eikö enää pelitä. Nainen omistaa lapsen.

14.4.2014 12:24

Tapaamisoikeus on mielestäni lasta ja Isää varten.
Jokaisella lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan ja tuntea juurensa.

Samalla ajatuksella Äiditkin voivat tehdä lisää lapsia.
Kyllä lapsi on molempien vanhempien lapsi ei toisella ole yksinoikeutta omistaa kahden ihmisen saamaan jälkikasvuun.

14.4.2014 11:25

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, häntä ei voi enää pakottaa noudattamaan tapaamissopimuksia (joita muut ihmiset ovat tehneet). Kuten ei 12 täyttäneen nimeä esim. voi muuttaa ilman hänen suostumustaan. Poliisi ei lähde enää puuttumaan siihen, jos tämän ikäinen ei lähde tapaamiseen tai tule sieltä takaisin. Jos olosuhteet ovat kunnossa ja turvalliset siis. Kannattaisi siis sinnitellä avioliitossa siihen asti, että nuorin lapsi on 12 v. ja silloin hän saa itse päättää, missä haluaa olla.

14.4.2014 14:45

Luojan kiitos saimme itse päättää vielä 70-luvulla, kumman luokse jäädä asumaan, eikä ollut pakkoa tavata juoppoa isäämme. Vanhempieni erotessa olin 6 v ja siskoni 9 v.

Narsistiset isät saavat tällaisilla uudistuksilla tehtyä entistä enemmän kiusaa monesti jo taloudellisessa ahdingossa elävälle lastensa äidille. Pahimmassa tapauksessa lapsetkin kärsivät, eikä äiti voi muuta kuin katsoa sivusta, kun lapset pakotetaan juopon/ilkeän/välinpitämättömän isänsä luokse.

14.4.2014 15:40

Tuo kertomasi on yksi ääritapaus ja voi se olla toisinkinpäin, nykyisin on näitä ilkeitä joppoja Äitejäkin, joiden käytöksestä ja lasten kohtelusta kunnollinen Isä joutuu olemaan huolissaan.

Ei lapsia pakolla kelvottoman-ilkeän-juopon Isän tai Äidin luokse ole pakko antaa, koska Äiti / Isä huoltajana voi vaatia valvottua tapaamista, jos on vähänkään pelkoa lasten huonosta kohtelusta ja niin täytyy tehdäkin.

14.4.2014 16:51

Valitettavan usein sosiaaliviranomaiset määräävät lapsen/lapset äidille,
siitä huolimatta kuinka alkoholisoitunut ym.Äiti on!
Pitäisi kyseisten viranomaisten jo herätä tähän päivään,eikä ajatella vain vanhakantaisesti.Että äiti on aina se paras vaihtoehto.
Katsoa kokonaisuutta ja sen perusteella päättää kumman luokse lapset menevät!
Huvittaa kun täälä kirjoitetaan,että nainen omistaa lapsen.Ihan kuin olisi jostain esineestä kysymys.Mee hoitoon,jos oikeesti noin ajattelet!
Oman lapseni äidin lapsia ei pitäisi päästää ainakaan ilman valvontaa lähellekkään äitiänsä.
Sen verran sekaisin kyseinen ÄITI on aamusta iltaan!
Eikä äideillä ole oikeus edes vallitsevan oikeuskäytännön mukaan vieroittaa lasten isää lapsestaan,niinkuin valitettavasti jotkut tekevät!
Lasten isällä on täysin lain mukainen oikeus tavata lastaan säännöllisesti jo ihmisoikeus näkökulmastakin katsottuna.
Pidän todella itsekkäinä näitä Äitejä,jotka tämän oikeuden lapselta vievät!
Muuta kuin tuville vaan kaikki kyseiset äidit vastaamaan riippumattoman tuomioistuimen eteen tekemisistään.

16.4.2014 16:19

On aika lopettaa valehtelu!
Mikkelin sostoimessa on miespuolinen sosiaalityöntekijä, kun lapsen kertomuksen perusteella - Lastensuojelulaki on erityislaki - äiti haki apua lapsellen.
MIESPUOLINEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ OLI SANONUT: ENSIN PUHDISTETAAN ISÄN MAINE JA SEN JÄLKEEN KATSOTAAN MIHIN SUUNTAAN LÄHDETÄÄN! Mitä tekemistä tällä on oikeuden kanssa?
Ei mitään!

Lasta tulee auttaa!

Vai täytyykö aina vidä EIT:n jotta asiat oikenevat?

17.4.2014 10:38

Juttusi on varmaan tärkeä, mutta jäsennä ja selvennä tekstiäsi jotta muutkin tajuavat sen, huutaminen EI ole asiallista. Lasta tulee auttaa, miespuoliset voivat tehdä sen aivan yhtä hyvin kuin muutkin - tämä ei ole sukupuolisidonnainen asia.

Jos asiaan liittyy jotain faktatietoa - kerro tai laita linkki. EIT lineen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - jolle ei kannata valittaa aivan joka asiasta - jos haluaa, että oikeasti jotain tapahtuisi.

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.