Kasvihuonepäästöt laskivat Imatralla vuoteen 2015 mennessä – Suunta on jatkunut vuonna 2016

Kasvihuonepäästöt ovat laskeneet Imatralla.

Anton Soinne

Imatran kasvihuonepäästöt ilman teollisuutta laskivat 11 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tiedot perustuvat Imatran CO2-vuosiraporttiin, josta käyvät ilmi Imatran kasvihuonepäätöt vuosilta 2006, 2008–2015 sekä ennakkotieto vuodelta 2016.

Imatran asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2015 olivat samaa suuruusluokkaa kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmityksessä sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni.

Imatran kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat noin 40 % suuremmat, ja päästöt erillislämmityksestä noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Imatran päästöt tieliikenteestä vuonna 2015 olivat noin 40 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Imatran seudun ympäristölautakunta on merkinnyt CO2-raportin tiedoksi ja saattaa sen Imatran kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Vosiraportissa on esitetty Imatran kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2006, 2008–2015 sekä ennakkotieto vuodelta 2016. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Lisäksi raportissa on esitetty teollisuuden, rautateiden ja sataman päästöt vuosilta 2006 ja 2011.

Written by:

Ota yhteyttä
 

Kuntavaalit järjestetään
9. huhtikuuta 2017

 

Tärkeät päivät:

 

1. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.

2. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.

3. Vaalipäivä sunnuntai 9.4.

 

  KATSO VAALIKONEEMME

 

Autoihinvaraosat.fi